REGULAMIN REKRUTACJI

KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻ

ROK SZKOLNY 2022/2023

                                                                                                         
                                                       1.  ELEKTRONICZNY SYSTEM NABORU
                                                       2. OFERTA EDUKACYJNA 
                                                       3. WYMAGANE DOKUMENTY

                                                       4.  KRYTERIA REKRUTACJI
                                                       5.  HARMONOGRAM REKRUTACJI
                                                       6.  ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW
                                                              7.  PROCEDURA ODWOŁAWCZA OD WYNIKU REKRUTACJI
                                                       8. ZAŁĄCZNIKI
                                                       9. WYNIKI