REGULAMIN REKRUTACJI

KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻ

ROK SZKOLNY 2023/2024

                                                                                                         
                                                       1.  ELEKTRONICZNY SYSTEM NABORU
                                                       2. OFERTA EDUKACYJNA 
                                                       3. WYMAGANE DOKUMENTY

                                                       4.  KRYTERIA REKRUTACJI
                                                       5.  HARMONOGRAM REKRUTACJI
                                                       6.  ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW
                                                              7.  PROCEDURA ODWOŁAWCZA OD WYNIKU REKRUTACJI
                                                       8. ZAŁĄCZNIK