REGULAMIN REKRUTACJI

KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻ

ROK SZKOLNY 2021/2022

                                                                                                         
                                                       1.  ELEKTRONICZNY SYSTEM NABORU
                                                       2. OFERTA EDUKACYJNA 
                                                       3. WYMAGANE DOKUMENTY

                                                       4.  KRYTERIA REKRUTACJI
                                                       5.  HARMONOGRAM REKRUTACJI
                                                       6.  ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW
                                                              7.  PROCEDURA ODWOŁAWCZA OD WYNIKU REKRUTACJI
                                                       8.  WYNIKI REKRUTACJI
                                    9.  HARMONOGRAM BADAŃ LEKARSKICH
                                                     10.  ZAŁĄCZNIKI