KADRA PEDAGOGICZNA
rok szkolny 2020/2021

 

LP. NAUCZYCIEL NAUCZANY PRZEDMIOT
1. mgr inż.  BARTON Piotr  przedmioty BHiP, układy cyfrowe
2. mgr  BĄCZEK-MOTAŁA Barbara  wychowanie fizyczne
3. mgr  CIESIELSKI Marek  przedmioty zawodowe elektroniczne
4. mgr  CIESIELSKI Zbigniew  wychowanie fizyczne
5. mgr  CYMAN Agnieszka  historia, historia i społeczeństwo
6. mgr inż.  CZARNECKA Mariola  informatyka, przedmioty zawodowe elektryczne
7. mgr  DROŻAŃSKI Marek  język angielski
8. mgr  DZIĘCIELSKA Magdalena  podstawy przedsiębiorczości
9. mgr  FALKOWSKA Angelika  matematyka
10. mgr  GESSE Witold  przedmioty zawodowe informatyczne
11. mgr  GRACZYK Agnieszka  język polski
12. mgr inż.  GRONEK Ryszard  przedmioty zawodowe elektroniczne
13. mgr  GRZENKOWICZ Monika  język niemiecki
14. mgr  HLEBKO Olga  język angielski
15. mgr  HOCHSCHULZ Roman  przedmioty zawodowe z automatyki
16. mgr  INIEC Ryszard  komputerowe wspomaganie projektowania
17. mgr  JASZEWSKI Mariusz  wychowanie fizyczne
18. mgr inż.  KANKOWSKA Dominika  matematyka
19. mgr inż.  KLAWIKOWSKI Tomasz  przedmioty zawodowe elektryczne
20. mgr inż.  KONKEL Franciszek  przedmioty zawodowe informatyczne
21. mgr  KOTKOWSKI Leszek  matematyka
22. mgr  KOTWICA Tomasz  wychowanie fizyczne
23. dr inż.  KOWALAK Robert  przedmioty zawodowe elektryczne i elektroenergetyczne
24. mgr  KOWALCZUK Agnieszka  wychowanie fizyczne
25. mgr  KUBIŃSKA Bożena  edukacja dla bezpieczeństwa, geografia
26. mgr  KUKLIŃSKI Jarosław  przedmioty zawodowe informatyczne
27. mgr  KRUPANEK Michał  język angielski, przedmioty zawodowe informatyczne
28. mgr  KRZEMIŃSKI Michał  język angielski, informatyka
29. mgr  LEWALSKA Ania  plastyka
30. mgr  LIETZAU Jacek  przedmioty zawodowe informatyczne
31. mgr inż.  LITZBARSKI Leszek  programowanie komputerów
 32. mgr inż.  LITZBARSKI Sławomir  przedmioty zawodowe elektryczne
33. mgr  ks. LORKOWSKI Zbigniew  religia
34. mgr inż.  ŁUBKOWSKI Wiesław  elektrotechnika i elektronika
35. mgr  ks. ŁUCZAK Paweł  religia
36. dr inż.  ŁUKASIK Grzegorz  fizyka
37. mgr  MIKOŁAJEWSKA Izabela  wychowanie fizyczne
38. mgr  MISIACZYK Agnieszka  język angielski
39. mgr inż.  MOZA Leon  przedmioty zawodowe elektryczne i energetyczne
40. mgr  NICIŃSKA Iwona  język polski
41. dr inż.  NOWAK Tomasz  przedmioty zawodowe energetyczne i elektryczne
42. mgr  PAŁUBICKI Jacek  historia, historia i społeczeństwo
43. mgr  PARTYKA-ŻMINKO Ewa  przedmioty zawodowe informatyczne
44. mgr  PAWŁOWSKA Sylwia  język polski
45. mgr  PAWŁOWSKI Jarosław  religia
46. mgr inż.  PIERZCHAŁA Marek  przedmioty zawodowe teleinformatyczne i informatyczne
47. dr  PRZYBYLSKI Paweł  przedmioty zawodowe elektroniczne, systemy telewizyjne
48. mgr  REJMAK Ignacy  elektrotechnika i elektronika, fizyka
49. mgr inż.  REWA Józef  przedmioty zawodowe elektryczne
50. mgr  RICHTER Sebastian  wychowanie fizyczne, geografia
51. mgr  ROGIŃSKI Albert  przedmioty zawodowe informatyczne
52. mgr  ROJEWSKI Przemysław  fizyka 
53. mgr  ROMANOWSKA Joanna  biologia
54. mgr  RUTKOWSKA Joanna  matematyka
55. mgr  RYBAKOWSKA Ania  język rosyjski
56. mgr  RYCHERT Krystian  matematyka
57. mgr  SILIKOWSKI Andrzej  przedmioty zawodowe elektryczne
58. mgr  SMENTEK Magdalena  język polski
59. mgr  STANKE Henryka  język angielski
60. mgr  STASZKIEWICZ Aleksander  język niemiecki
61. mgr  SZMIGIEL Piotr  język angielski
62. mgr inż.  SZYCHUŁDA Adam  przedmioty zawodowe elektryczne
63. mgr  SZYMAŃSKA Katarzyna  język angielski
64. mgr  TAMULEWICZ Andrzej  historia, historia i społeczeństwo
65. mgr inż.  TAŃSKA Celina  matematyka
66. mgr inż.  TOMCZAK Jacek  przedmioty zawodowe informatyczne
67. mgr  s. WENTA Janina  religia
68. mgr  WESOŁOWSKA Aleksandra  język polski
69. mgr inż.  WÓJCIK Krzysztof  informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne
70. mgr  ZABŁOŃSKA Barbara  geografia
71. mgr  ZAWADZKI Jarosław  przedmioty zawodowe informatyczne