KADRA PEDAGOGICZNA
rok szkolny 2022/2023

 

NAUCZYCIEL NAUCZANY PRZEDMIOT
mgr  BAKUN Mirosława  język angielski
mgr inż.  BARTON Piotr  BHiP, przedmioty zawodowe elektroniczne
mgr BĄCZEK-MOTAŁA Barbara  wychowanie fizyczne
mgr  BEHRENDT Karol  wychowanie fizyczne
mgr  CIESIELSKI Marek  przedmioty zawodowe elektroniczne
mgr  CIESIELSKI Zbigniew  wychowanie fizyczne
mgr  CYMAN Agnieszka  historia, historia i społeczeństwo
mgr inż.  CZARNECKA Mariola  informatyka, przedmioty zawodowe elektryczne
mgr DAMPS Monika  język niemiecki 
mgr  DZIĘCIELSKA Magdalena  podstawy przedsiębiorczości
mgr  FALKOWSKA Angelika  matematyka
mgr FELIŃSKA Alicja  chemia, wicedyrektor
mgr FICEK Kamila  język angielski
mgr  GESSE Witold  przedmioty zawodowe informatyczne
mgr GÓRSKA-SZCZOTKOWSKA Marta  psycholog szkolny
mgr   GRACZYK Agnieszka  język polski
mgr inż. GRONEK  Ryszard  przedmioty zawodowe elektroniczne
mgr  HOCHSCHULZ Roman  przedmioty zawodowe z automatyki
mgr HORODEŃSKI Jeremi  przedmioty zawodowe informatyczne
mgr  INIEC Ryszard  przedmioty zawodowe informatyczne
mgr  JASZEWSKI Mariusz  wychowanie fizyczne
mgr JAWORSKA Anna  pedagog szkolny
mgr KAŁUSKA Elżbieta  język rosyjski, wicedyrektor
mgr inż.  KANKOWSKA Dominika  matematyka
mgr  KAS Agnieszka  język angielski
mgr KĘDRA Barbara  geografia
mgr inż.  KLAWIKOWSKI Tomasz  przedmioty zawodowe elektryczne
mgr KONIECZNA Katarzyna  kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż.  KONKEL Franciszek  przedmioty zawodowe informatyczne
mgr  KOTKOWSKI Leszek  matematyka
mgr KOTŁOWSKA  Anna  historia, historia i teraźniejszość
mgr  KOWALCZUK Agnieszka  przedmioty zawodowe informatyczne
mgr  KRÓL Dariusz  edukacja dla bezpieczeństwa, geografia
mgr  KRUPANEK Michał  język angielski, przedmioty zawodowe informatyczne
mgr  KRZEMIŃSKI Michał  język angielski, język angielski branżowy, informatyka
mgr KUBIŃSKA Bożena  geografia, podstawy bezpieczeństwa publicznego
mgr KUŻEL Lidia  doradca edukacyjno-zawodowy
mgr  LIETZAU Jacek  przedmioty zawodowe informatyczne
mgr LIPOWSKI Edward  przedmioty zawodowe elektryczne
mgr inż.  LITZBARSKI Sławomir  przedmioty zawodowe elektryczne
dr inż.  ŁUKASIK Grzegorz  fizyka, fizyka stosowana w zawodzie
mgr  ŁYSOŃ Dorota  plastyka
mgr MATUSIAK Ewa  pedagog
mgr  MIKOŁAJEWSKA Izabela  wychowanie fizyczne
mgr  MISIACZYK Agnieszka  język angielski
mgr inż.  MOZA Leon  przedmioty zawodowe elektryczne
mgr MUSKAŁA Izabela  przedmioty zawodowe informatyczne
mgr  NICIŃSKA Iwona  język polski
dr inż.  NOWAK Tomasz  przedmioty zawodowe energetyczne i energetyki
mgr OLSZAK Małgorzata  bibliotekarz
mgr PAŁAC  Joanna  język angielski
mgr  PAŁUBICKI Jacek  historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
mgr PARTYKA-ŻMINKO Ewa  przedmioty zawodowe informatyczne
mgr  PAWŁOWSKA Sylwia  język polski
mgr  PAWŁOWSKI Jarosław  religia
mgr inż.  PIERZCHAŁA Marek  przedmioty zawodowe teleinformatyczne i informatyczne
mgr PIOSIK Marlena  pedagog
dr  PRZYBYLSKI Paweł  przedmioty zawodowe elektroniczne
mgr  REJMAK Ignacy  przedmioty zawodowe elektroniczne, fizyka, fizyka
 stosowana w zawodzie
mgr  RICHTER Sebastian  wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe
mgr  ROGIŃSKI Albert  przedmioty zawodowe informatyczne
mgr  ROJEWSKI Przemysław  fizyka, fizyka stosowana w zawodzie 
mgr  ROMANOWSKA Joanna  biologia
mgr  RUTKOWSKA Joanna  matematyka
mgr  RYBAKOWSKA Ania  język rosyjski
mgr  RYCHERT Krystian  matematyka
mgr SADOWSKA-KRAŚNICKA Anna  język niemiecki
mgr  SILIKOWSKI Andrzej  przedmioty zawodowe elektryczne
mgr SILIKOWSKI Maciej  religia
mgr  SMENTEK Magdalena  język polski
mgr  STASZKIEWICZ Aleksander  język niemiecki
mgr STAWIASZ Jacek  wychowanie fizyczne
mgr STRĄGOWSKA Anna  matematyka
mgr SZCZEPKOWSKA Monika  chemia
mgr  SZMIGIEL Piotr  język angielski
mgr inż.  SZYCHUŁDA Adam  przedmioty zawodowe elektryczne
mgr  SZYMAŃSKA Katarzyna  język angielski
mgr ŚLEDZIŃSKA-PŁOTCZYK Agata  przedmioty zawodowe informatyczne
mgr  TAMULEWICZ Andrzej  historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
mgr inż.  TOMCZAK Jacek  przedmioty zawodowe informatyczne, dyrektor szkoły
mgr  s. WENTA Janina  religia
mgr WASIELKE Lidia  język polski
mgr  WESOŁOWSKA Aleksandra  język polski
mgr inż. WIŻYN-JASTRZĘBSKI Jarosław przedmioty zawodowe elektroniczne
mgr WOŁOWSKA Justyna  język angielski
mgr inż.  WÓJCIK Krzysztof  przedmioty zawodowe informatyczne
mgr  ZABŁOŃSKA Barbara  geografia
mgr ZADROŻNA Ilona  bibliotekarz, wicedyrektor
mgr  ZAWADZKI Jarosław  przedmioty zawodowe informatyczne