KADRA PEDAGOGICZNA
rok szkolny 2021/2022

 

LP. NAUCZYCIEL NAUCZANY PRZEDMIOT
1. mgr inż.  BARTON Piotr  przedmioty BHiP, układy cyfrowe
2. mgr  BEHRENDT Karol  wychowanie fizyczne
3. mgr  CIESIELSKI Marek  przedmioty zawodowe elektroniczne
4. mgr  CIESIELSKI Zbigniew  wychowanie fizyczne
5. mgr  CYMAN Agnieszka  historia, historia i społeczeństwo
6. mgr inż.  CZARNECKA Mariola  informatyka, przedmioty zawodowe elektryczne
7. mgr  DZIĘCIELSKA Magdalena  podstawy przedsiębiorczości
8. mgr  FALKOWSKA Angelika  matematyka
9. mgr  GESSE Witold  przedmioty zawodowe informatyczne
10. mgr   GRACZYK Agnieszka  język polski
11. mgr inż. GRONEK  Ryszard  przedmioty zawodowe elektroniczne
12. mgr  GRUDZIŃSKA Anna  chemia
13. mgr  GRZENKOWICZ Monika  język niemiecki
14. mgr  HLEBKO Olga  język angielski
15. mgr  HOCHSCHULZ Roman  przedmioty zawodowe z automatyki
16. mgr  INIEC Ryszard  komputerowe wspomaganie projektowania
17. mgr  JASZEWSKI Mariusz  wychowanie fizyczne
18. mgr inż.  KANKOWSKA Dominika  matematyka
19. mgr  KAS Agnieszka  język angielski
20. mgr KIZIK Szymon  przedmioty zawodowe informatyczne
21. mgr inż.  KLAWIKOWSKI Tomasz  przedmioty zawodowe elektryczne
22. mgr inż.  KONKEL Franciszek  przedmioty zawodowe informatyczne
23. mgr  KOTKOWSKI Leszek  matematyka
24. dr inż.  KOWALAK Robert  przedmioty zawodowe elektryczne i elektroenergetyczne
25. mgr  KOWALCZUK Agnieszka  wychowanie fizyczne
26. mgr  KUBIŃSKA Bożena  edukacja dla bezpieczeństwa, geografia
27. mgr  KRUPANEK Michał  język angielski, przedmioty zawodowe informatyczne
28. mgr  KRZEMIŃSKI Michał  język angielski, informatyka
29. mgr  LIETZAU Jacek  przedmioty zawodowe informatyczne
 30. mgr inż.  LITZBARSKI Sławomir  przedmioty zawodowe elektryczne
31. dr inż.  ŁUKASIK Grzegorz  fizyka
32. mgr  ŁYSOŃ Dorota  plastyka
33. mgr MIGACZ  Dawid  język angielski
34. mgr  MIKOŁAJEWSKA Izabela  wychowanie fizyczne
35. mgr  MISIACZYK Agnieszka  język angielski
36. mgr inż.  MOZA Leon  przedmioty zawodowe elektryczne i energetyczne
37. mgr MUSKAŁA-DŁUBEK Izabela  przedmioty zawodowe informatyczne
38. mgr  NICIŃSKA Iwona  język polski
39. dr inż.  NOWAK Tomasz  przedmioty zawodowe energetyczne i elektryczne
40. mgr  PAŁUBICKI Jacek  historia, historia i społeczeństwo
41. mgr  PAWŁOWSKA Sylwia  język polski
42. mgr  PAWŁOWSKI Jarosław  religia
43. mgr inż.  PIERZCHAŁA Marek  przedmioty zawodowe teleinformatyczne i informatyczne
44. dr  PRZYBYLSKI Paweł  przedmioty zawodowe elektroniczne, systemy telewizyjne
45. mgr  REJMAK Ignacy  elektrotechnika i elektronika, fizyka
46. mgr inż.  REWA Józef  przedmioty zawodowe elektryczne
47. mgr  RICHTER Sebastian  wychowanie fizyczne, geografia
48. mgr  ROGIŃSKI Albert  przedmioty zawodowe informatyczne
49. mgr  ROJEWSKI Przemysław  fizyka 
50. mgr  ROMANOWSKA Joanna  biologia
51. mgr  RUTKOWSKA Joanna  matematyka
52. mgr RZEPIAK  Joanna  doradca edukacyjno-zawodowy
53. mgr  RYBAKOWSKA Ania  język rosyjski
54. mgr  RYCHERT Krystian  matematyka
55. mgr  SILIKOWSKI Andrzej  przedmioty zawodowe elektryczne
56. mgr SILIKOWSKI Maciej  religia
57. mgr  SMENTEK Magdalena  język polski
58. mgr  STASZKIEWICZ Aleksander  język niemiecki
59. mgr STAWIASZ Jacek  wychowanie fizyczne
60. mgr  SZMIGIEL Piotr  język angielski
61. mgr inż.  SZYCHUŁDA Adam  przedmioty zawodowe elektryczne
62. mgr  SZYMAŃSKA Katarzyna  język angielski
63. mgr  TAMULEWICZ Andrzej  historia, historia i społeczeństwo
64. mgr inż.  TAŃSKA Celina  matematyka
65. mgr inż.  TOMCZAK Jacek  przedmioty zawodowe informatyczne
66. mgr  s. WENTA Janina  religia
67. mgr  WESOŁOWSKA Aleksandra  język polski
68. mgr inż. WIŻYN-JASTRZĘBSKI Jarosław przedmioty elektroniczne
69. mgr inż.  WÓJCIK Krzysztof  informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne
70. mgr  ZABŁOŃSKA Barbara  geografia
71. mgr ZAPUTOWICZ Daniel  koło filmowe
72. mgr  ZAWADZKI Jarosław  przedmioty zawodowe informatyczne