ZESPÓŁ DYREKCYJNY


mgr inż. Krystyna GRUBBA
Dyrektor, przedmioty elektryczne


mgr inż. Alicja FELIŃSKA
Wicedyrektor, chemia

mgr Elżbieta KAŁUSKA
Wicedyrektor, język rosyjski

mgr inż. Wojciech WESTA
Wicedyrektor, chemia