RADA RODZICÓW
 rok szkolny 2020 / 2021

 

                 Skład Rady Rodziców                                                   Komisja Rewizyjna

                       Marek DĘBKOWSKI                                                                                           Sebastian MIOTK
                       przewodniczący                                                                                             przewodniczący

                      Mariusz MASZOTA                                                                                               Sebastian MISIUK
                      zastępca przewodniczącego                                                                              zastępca przewodniczącego

                      Wojciech DETTLAFF                                                                                             Arkadiusz KĄKOL
                      zastępca przewodniczącego                                                                              zastępca przewodniczącego

                      Michał STRZYŻEWSKI                                                                                      Joanna NACZK
                      skarbnik                                                                                                         sekretarz

                      Izabela WOLSKA                                                                                                 Magdalena PETTA
                      sekretarz                                                                                                       członek

                      Danuta ROMPCZYK                         
                      członek

                      Ireneusz KOS
                      członek

                                         

ROCZNA SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW WYNOSI 50 PLN

Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto:
Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie
30 8350 0004 0003 0033 2000 0090
Tytułem: Składka na RR oraz imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasy