PRZETARGI  AKTUALNE

 

BAZA KONKURENCYJNOŚCI 

Usługi szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół nr 2  w Wejherowie  

w zakresie: 
1.    Usługi realizacji kursu programowania aplikacji dla 96 uczniów w 4 grupach po 24 uczniów.*
2.    Usługi realizacji kursu programowania aplikacji mobilnych na platformę android dla 3 nauczycieli w 1 grupie.*

* Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części w ramach projektu:

 „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego  w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr umowy RPPM.03.03.01-22-0005/16-00

Link do ogłoszenia: [KLIK]

Ogłoszenie: [Pobierz]

Formularz: [Pobierz]

*****

Protokół z wpływu ofert: [Pobierz]

*****

Korekta protokołu z wpływu ofert: [Pobierz]

*****

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: [Pobierz]