DORADCA EDUKACYJNO-ZAWODOWY


mgr Ewa 
MATUSIAK


poniedziałek       8.50 - 12.50
wtorek              10.30 - 14.10 
środa                  8.50 - 12.30 
czwartek           10.30 - 14.10 
piątek                 9:30 - 12:30

Gabinet nr 238 / I piętro / budynek główny 

Tel. 58 672 25 09   wew. 44

E-mail: doradca.zawodowy@wejherowo-elektryk.pl

 

                      

ZAKRES DZIAŁAŃ DORADCY
EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

» prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej;
» gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych;
» dostarczanie informacji na temat rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów; » udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych związanych
z doradztwem zawodowym;
» wsparcie udzielane uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; » udzielanie wsparcia indywidualnego z zakresu doradztwa zawodowego;
» wsparcie w określeniu mocnych strony, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów;
» współpraca z instytucjami wspierającymi  zadania z obszaru doradztwa zawodowego, organizowanie spotkań dla młodzieży.