DORADCA EDUKACYJNO-ZAWODOWY


mgr Lidia 
KUŻEL


poniedziałek       8.00 - 11.40, 12.25 - 12.35
wtorek                8.00 - 14.25
środa                  8.00 - 09.45, 10.30 - 11.40
czwartek            7.00 - 13.10
piątek                 08.00 - 08.50, 09.35 -10.35

Gabinet nr 237 / I piętro / budynek główny 

Tel. 58 672 25 09   wew. 56

E-mail: doradca.zawodowy@wejherowo-elektryk.pl

 

                      

ZAKRES DZIAŁAŃ DORADCY
EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

» prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej;
» gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych;
» dostarczanie informacji na temat rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów; » udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych związanych
z doradztwem zawodowym;
» wsparcie udzielane uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; » udzielanie wsparcia indywidualnego z zakresu doradztwa zawodowego;
» wsparcie w określeniu mocnych strony, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów;
» współpraca z instytucjami wspierającymi  zadania z obszaru doradztwa zawodowego, organizowanie spotkań dla młodzieży.