DORADCA EDUKACYJNO-ZAWODOWY


mgr Lidia
KUŻEL

poniedziałek   8.00 - 10.40     11.25 - 13.20
wtorek           8.00 - 10.30
środa             8.00 - 11.40    12.25 - 14.20 
czwartek       9.35 - 14.20 
piątek            8.00 - 12.35 
Gabinet nr 237 / I piętro / budynek główny 

Tel. 58 672 25 09   wew. 56

E-mail: doradca.zawodowy@wejherowo-elektryk.pl

                      

ZAKRES DZIAŁAŃ DORADCY
EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

» prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej;
» gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych;
» dostarczanie informacji na temat rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów; » udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych związanych
z doradztwem zawodowym;
» wsparcie udzielane uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; » udzielanie wsparcia indywidualnego z zakresu doradztwa zawodowego;
» wsparcie w określeniu mocnych strony, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów;
» współpraca z instytucjami wspierającymi  zadania z obszaru doradztwa zawodowego, organizowanie spotkań dla młodzieży.