ZAŁĄCZNIKI

 

 

1. ZAŚWIADCZENIE pracodawcy o zatrudnieniu kandydata w celu przygotowania zawodowego - dot. wyłącznie  kandydata do  Branżowej Szkoły I Stopnia   [załącznik nr 1]