TECHNIK ELEKTRONIK

Elektronika to dynamiczny kierunek skupiony na nowoczesnych technologiach, które ułatwiają człowiekowi życie. Elektronika jest wszędzie: telefony komórkowe, laptopy, sprzęt RTV czy AGD.

 

Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elektronicznej wymaga istnienia specjalistów. Nasza Szkoła takich przygotowuje bo technik elektronik nie musi martwić się o pracę…

 

Zmieniają się technologie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice. Podstawowe znaczenie ma ona w telekomunikacji, informatyce, automatyce, astronomii, medycynie…niemal wszędzie. Dlatego też zawód technik elektronik jest zawodem przyszłości.

 

Elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, konstruktor czy kontroler jakości.

 

Technik elektronik to przede wszystkim wysokiej klasy profesjonalista o renomowanej pozycji społecznej. Uzyskana wiedza oraz umiejętności zawodowe pozwolą Ci nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.

 

Jeśli chcesz uczyć się na kierunku technik elektronik to…

 

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik mogą być zatrudnieni:

 

•   w zakładach, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne, na stanowiskach uruchamiania lub konserwacji,
•   w zakładach naprawczych urządzeń elektronicznych,
•   w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne,
•   w placówkach badawczo-rozwojowych,
•   w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych,
•   w placówkach handlowych zajmujących się sprzedażą urządzeń elektronicznych.

 

Zadania zawodowe technika elektronika obejmują:

 

•   organizowanie stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianiu i serwisie urządzeń elektronicznych,
•   przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji,
•   uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych,
•   montowanie, instalowanie i uruchamianie urządzeń elektronicznych,
•   nadzorowanie i kontrolowanie pracy urządzeń elektronicznych,
•   ocenianie stanu technicznego urządzeń elektronicznych,
•   naprawianie urządzeń elektronicznych.