Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł”
w Wejherowie