Dyrekcja i pracownicy szkoły

 

Krystyna Grubba

Dyrektor 

 

Alicja Felińska (chemia)

Wicedyrektor 

 

Elżbieta Kałuska (język rosyjski)

Wicedyrektor

 

Wojciech Westa (chemia)

Wicedyrektor

 

Jarosław Wiżyn – Jastrzębski

Kierownik szkolenia praktycznego

 

 


KADRA PEDAGOGICZNA:

Piotr Barton (bezpieczeństwo i higiena pracy, przedmioty zawodowe elektroniczne)

Barbara Bączek-Motała (wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe)

Marek Ciesielski (przedmioty zawodowe elektryczne i elektroniczne)

Zbigniew Ciesielski (wychowanie fizyczne, strzelectwo sportowe)

Agnieszka Cyman (historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie)

Mariola Czarnecka (przedmioty zawodowe elektroniczne, informatyka)

Marek Drożański (język angielski)

Magdalena Dzięcielska (podstawy przedsiębiorczości)

Angelika Falkowska (matematyka)

Witold Gesse (przedmioty zawodowe informatyczne)

Marta Górska-Szczotkowska (psycholog szkolny)

Agnieszka Graczyk (język polski)

Ryszard Gronek (przedmioty zawodowe elektryczne, elektroniczne, automatyka)

Monika Grzenkowicz (język niemiecki)

Olga Hlebko (język angielski)

Roman Hochschulz (przedmioty zawodowe automatyka)

Ryszard Iniec (przedmioty zawodowe informatyczne)

Mariusz Jaszewski (wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe)

Anna Jaworska (pedagog szkolny)

Dominika Kankowska (matematyka)

Tomasz Klawikowski (przedmioty zawodowe elektryczne, energii odnawialnej)

Franciszek Konkel (przedmioty zawodowe informatyczne)

Karolina Konkel (wychowanie fizyczne)

Leszek Kotkowski (matematyka)

Tomasz Kotwica (wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe)

Robert Kowalak (przedmioty zawodowe elektryczne)

Agnieszka Kowalczuk (wychowanie fizyczne)

Dariusz Król (przedmioty zawodowe informatyczne)

Michał Krupanek (język angielski)

Michał Krzemiński (język angielski, język angielski branżowy, informatyka)

Bożena Kubińska (geografia, podstawy bezpieczeństwa publicznego)

Lidia Kużel (doradca edukacyjno – zawodowy)

Anna Lewalska (plastyka)

Jacek Lietzau (przedmioty zawodowe informatyczne)

Leszek Litzbarski (przedmioty zawodowe informatyczne)

Sławomir Litzbarski (przedmioty zawodowe elektryczne)

ks. Zbigniew Lorkowski (religia)

Wiesław Łubkowski (przedmioty zawodowe elektroniczne i energii odnawialnej)

Grzegorz Łukasik (fizyka, fizyka stosowana w zawodzie)

ks. Paweł Łuczak (religia)

Grzegorz Łukasik (fizyka, fizyka stosowana w zawodzie)

Radosław Masłowski (przedmioty zawodowe informatyczne)

Izabela Mikołajewska (wychowanie fizyczne)

Agnieszka Misiaczyk (język angielski)

Leon Moza (przedmioty zawodowe elektryczne)

Iwona Nicińska (język polski)

Tomasz Nowak (przedmioty zawodowe elektryczne i energetyki)

Małgorzata Olszak (bibliotekarz)

Jacek Pałubicki (historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie)

Ewa Partyka-Żminko (przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka)

Sylwia Pawłowska (język polski)

Jarosław Pawłowski (religia)

Marek Pierzchała (przedmioty zawodowe teleinformatyczne i informatyczne)

Marlena Piosik (pedagog szkolny)

Paweł Przybylski (przedmioty zawodowe elektroniczne)

Ignacy Rejmak (przedmioty zawodowe elektryczne, fizyka, fizyka stosowana w zawodzie)

Józef Rewa (przedmioty zawodowe elektryczne)

Sebastian Richert (wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe)

Albert Rogiński (przedmioty zawodowe informatyczne)

Przemysław Rojewski (fizyka, fizyka stosowana w zawodzie)

Joanna Romanowska (biologia)

Joanna Rutkowska (matematyka)

Anna Rybakowska (język rosyjski)

Krystian Rychert (matematyka)

Andrzej Silikowski (przedmioty zawodowe elektryczne)

Magdalena Smentek (język polski)

Henryka Stanke (język angielski)

Aleksander Staszkiewicz (język niemiecki)

Piotr Szmigiel (język angielski)

Adam Szychułda (przedmioty zawodowe elektryczne)

Katarzyna Szymańska (język angielski)

Andrzej Tamulewicz (historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie)

Celina Tańska (matematyka, matematyka stosowana w zawodzie)

Jacek Tomczak (przedmioty zawodowe informatyczne)

Natalia Warmbier (edukacja dla bezpieczeństwa)

Janina Wenta (s. Henryka; religia)

Aleksandra Wesołowska (język polski)

Justyna Wołowska (język angielski)

Krzysztof Wójcik (przedmioty zawodowe informatyczne)

Barbara Zabłońska (geografia)

Ilona Zadrożna (bibliotekarz)

Jarosław Zawadzki (przedmioty zawodowe informatyczne)


ADMINISTRACJA

Piotr Barton

Hanna Lipińska

Anna Sirocka

Emilia Witbrot

Aleksandra Łęgowska


PRACOWNICY OBSŁUGI:

Łukasz Bark

Jolanta Cichowska

Czesława Driwa

Mirosława Hinc

Anna Klawikowska

Justyna Kowalewska

Krzysztof Króll

Brunon Lieske

Ewa Moza

Irena Papke

Małgorzata Piechocka

Grażyna Szlas

Iwona Witt