Dyrekcja i pracownicy szkoły

 

Krystyna Grubba

Dyrektor 

 

Alicja Felińska (chemia)

Wicedyrektor 

 

Elżbieta Kałuska (język rosyjski)

Wicedyrektor

 

Wojciech Westa (chemia)

Wicedyrektor

 

Jarosław Wiżyn – Jastrzębski

Kierownik szkolenia praktycznego

 

 


KADRA PEDAGOGICZNA:

Piotr Barton (bezpieczeństwo i higiena pracy, przedmioty zawodowe elektroniczne)

Barbara Bączek-Motała (wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe)

Anna Bednarczyk (wiedza o kulturze)

Marek Ciesielski (przedmioty zawodowe elektryczne i elektroniczne)

Zbigniew Ciesielski (wychowanie fizyczne, strzelectwo sportowe)

Agnieszka Cyman (historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie)

Mariola Czarnecka (przedmioty zawodowe elektroniczne, informatyka)

Monika Damps (język niemiecki)

Elżbieta Dolińska (przedmioty zawodowe energetyczne i energii odnawialnej)

Marek Drożański (język angielski)

Magdalena Dzięcielska (podstawy przedsiębiorczości)

Angelika Falkowska (matematyka)

Witold Gesse (przedmioty zawodowe informatyczne)

Marta Górska-Szczotkowska (psycholog szkolny)

Agnieszka Graczyk (język polski)

Ryszard Gronek (przedmioty zawodowe elektryczne, elektroniczne, automatyka)

Olga Hlebko (język angielski)

Ryszard Iniec (przedmioty zawodowe informatyczne)

Janusz Małgorzata (matematyka)

Mariusz Jaszewski (wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe)

Anna Jaworska (pedagog szkolny)

Dominika Kankowska (matematyka)

Tomasz Klawikowski (przedmioty zawodowe elektryczne, energii odnawialnej)

Franciszek Konkel (przedmioty zawodowe informatyczne)

Karolina Konkel (wychowanie fizyczne)

Leszek Kotkowski (matematyka)

Tomasz Kotwica (wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe)

Robert Kowalak (przedmioty zawodowe elektryczne)

Agnieszka Kowalczuk (wychowanie fizyczne)

Dariusz Król (przedmioty zawodowe informatyczne)

Michał Krzemiński (język angielski, język angielski branżowy, informatyka)

Bożena Kubińska (geografia, podstawy bezpieczeństwa publicznego)

Lidia Kużel (doradca edukacyjno – zawodowy)

Jacek Lietzau (przedmioty zawodowe informatyczne)

Sławomir Litzbarski (przedmioty zawodowe elektryczne)

Wiesław Łubkowski (przedmioty zawodowe elektroniczne i energii odnawialnej)

ks. Paweł Łuczak (religia)

Grzegorz Łukasik (fizyka, fizyka stosowana w zawodzie)

Radosław Masłowski (przedmioty zawodowe informatyczne)

Izabela Mikołajewska (wychowanie fizyczne)

Agnieszka Misiaczyk (język angielski)

Leon Moza (przedmioty zawodowe elektryczne)

Iwona Nicińska (język polski)

Tomasz Nowak (przedmioty zawodowe elektryczne i energetyki)

Małgorzata Olszak (bibliotekarz)

Jacek Pałubicki (historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie)

Ewa Partyka-Żminko (przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka)

Sylwia Pawłowska (język polski)

Jarosław Pawłowski (religia)

Marek Pierzchała (przedmioty zawodowe teleinformatyczne i informatyczne)

Paweł Przybylski (przedmioty zawodowe elektroniczne)

Ignacy Rejmak (przedmioty zawodowe elektryczne, fizyka, fizyka stosowana w zawodzie)

Józef Rewa (przedmioty zawodowe elektryczne)

Sebastian Richert (wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe)

Przemysław Rojewski (fizyka, fizyka stosowana w zawodzie)

Joanna Romanowska (biologia)

Joanna Rutkowska (matematyka)

Anna Rybakowska (język rosyjski)

Krystian Rychert (matematyka)

Andrzej Silikowski (przedmioty zawodowe elektryczne)

Magdalena Smentek (język polski)

Aleksander Staszkiewicz (język niemiecki)

Piotr Szmigiel (język angielski)

Adam Szychułda (przedmioty zawodowe elektryczne)

Katarzyna Szymańska (język angielski)

Andrzej Tamulewicz (historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie)

Celina Tańska (matematyka, matematyka stosowana w zawodzie)

Bogusław Tetera (chemia)

Jacek Tomczak (przedmioty zawodowe informatyczne)

Natalia Warmbier (edukacja dla bezpieczeństwa)

Janina Wenta (s. Henryka; religia)

Aleksandra Wesołowska (język polski)

Justyna Wołowska (język angielski)

Barbara Zabłońska (geografia)

Jarosław Zawadzki (przedmioty zawodowe informatyczne)

Joanna Żurowska (biblioteka, plastyka)


ADMINISTRACJA

Piotr Barton

Hanna Lipińska

Anna Sirocka

Emilia Witbrot

Aleksandra Łęgowska


PRACOWNICY OBSŁUGI:

Łukasz Bark

Jolanta Cichowska

Czesława Driwa

Mirosława Hinc

Anna Klawikowska

Justyna Kowalewska

Krzysztof Króll

Brunon Lieske

Ewa Moza

Irena Papke

Małgorzata Piechocka

Grażyna Szlas

Iwona Witt