Akty prawne

Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020


Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020


Statut szkoły PZS nr 2obowiązuje od 29.11.2019 r.


Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w PZS nr 2


Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2018/2019


Arkusz monitoringu realizacji zadań wynikających z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego


Konwencja o prawach dziecka


PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ w PZS nr 2