Egzamin zawodowy „stara formuła”

E G Z A M I N
POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
CZERWIEC 2017 r.

 

ETAP PISEMNY

12 czerwca 2017 r. (poniedziałek), godz. 12.00

ETAP PRAKTYCZNY

13 czerwca 2017 r.

Na egzamin należy zgłosić się godzinę wcześniej.

Przekazanie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną dyplomów do szkół – sierpień 2017 r.

 

——————————————————————————————————————————————

Druk deklaracji dla absolwentów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej z lat ubiegłych

pragnących przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

w sesji letniej w roku szkolnym 2016/2017.

[POBIERZ]

——————————————————————————————————————————————

EGZAMIN ZAWODOWY:

 

INFORMATORY O EGZAMINIE ZAWODOWYM

 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH

 

——————————————————————————————————————————————

ZALECENIA DLA ZDAJĄCEGO

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 

I.

Należy dokładnie zapoznać się z treścią zadania praktycznego. W treści zadania jest zawartych dużo informacji, które można wykorzystać w projekcie. Najczęściej założenia do projektu wystarczy przepisać z treści – uzyskać za to można dodatkowe punkty.

 II.

W części teoretycznej nie należy zostawiać pytań bez odpowiedzi. Jeśli nie znasz prawidłowej odpowiedzi, wybierz najbardziej prawdopodobną – w takiej sytuacji masz 25% szans na poprawne trafienie.

 III.

Wskazane jest zapoznanie się z zadaniami praktycznymi z poprzednich lat, które dostępne są na stronie www.egzaminzawodowy.info. Do niektórych zadań opracowano przykładowe rozwiązania i tym samym można zobaczyć jak prawidłowo powinien wyglądać taki projekt. Podobny może trafić się na egzaminie.

 IV.

Warto rozwiązać przynajmniej kilka testów teoretycznych z lat ubiegłych dostępnych na stronie www.egzaminzawodowy.info. Często się zdarza, że część pytań z poprzednich lata powtarza się na kolejnych egzaminach. Znając ich treść, można w łatwy sposób uzyskać kilka punktów.

 V.

Nie wychodzić z egzaminu zbyt wcześnie. Należy wykorzystać cały czas przeznaczony na egzamin, nie spieszyć się. Najlepsze pomysły na rozwiązanie zadań mogą przyjść w ostatniej chwili.

 VI.

Sprawdzić na forum.egzaminzawodowy.info, co może być na egzaminie. Mogą tam pojawić się ciekawe informacje, które pomogą w przygotowaniach.

 VII.

Przejrzyj notatki z przedmiotów zawodowych i przypomnij sobie najważniejsze rzeczy.