TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

„Energia odnawialna to nie moda, to konieczność i nasza przyszłość.” Jeśli:

 

•   interesujesz się energetyką a urządzenia takie jak wiatraki czy ogniwa fotowoltaiczne intrygują Cię i rozbudzają Twoją wyobraźnię;
•   już wiesz, że woda, powietrze, słońce, wiatr i ciepło z głębin ziemi to zasoby energii odnawialnej;
•   chcesz zdobyć zawód, który otwiera przed Tobą wiele możliwości;

 

to musisz pojawić się w naszej szkole i zacząć zgłębiać tajniki odnawialnych źródeł energii (OZE).

 

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy. Instalatorzy, serwisanci czy projektanci urządzeń OZE są poszukiwani na terenie całego kraju.

 

Jeśli wybierzesz naszą szkołę, to m.in.:

 

•   dowiesz się, jak montować instalacje wykorzystujące energię biomasy, uzyskasz dodatkowe kwalifikacje elektryczne, będziesz uczył się w nowoczesnych pracowniach wyposażonych dzięki realizacji projektów unijnych.
•   Poznasz tajniki uzyskania energii w oparciu o słońce i wiatr.

 

Jeśli zechcesz zostać technikiem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej czytaj poniżej.

 

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie energetyki słonecznej, wodnej, wiatrowej czy geotermalnej.

 

Absolwenci, ze względu na wszechstronne przygotowanie w obszarze instalacji oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy mogą kontynuować dalsze kształcenie i specjalizację wykonując wszelkiego rodzaju instalację. Będą oni przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Ponadto wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej. A w szczególności będą przygotowani do:

 

•   organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
•   wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
•   konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
•   kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
•   sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Zawód ten daje możliwość zatrudnienia na terenie całego kraju i poza jego granicami.

 

Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 

•   w zakładach produkujących urządzenia energetyki odnawialnej,
•   w firmach montujących i utrzymujących sprawność techniczną urządzeń systemów energetyki odnawialnej,
•   na stanowiskach urzędniczych i doradczych związanych z branżą energetyki odnawialnej.