Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie

Szanowni Państwo!

 

Dziękujemy za Państwa obecność w kampanii społecznej ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” prowadzonej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski na rzecz integracji osób niewidomych i słabowidzących ze środowiskiem społecznym.

 

Państwa kreatywność związana z przygotowaniem i prowadzeniem ciekawych zajęć dotyczących możliwości, potrzeb i sposobu funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku zasługuje na szczególne uznanie. Jest potwierdzeniem wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka, akceptacją jego odmienności. Działania zrealizowane w ramach kampanii, w które aktywnie zaangażowane zostały dzieci oraz młodzież z pewnością przyczyniły się do kształtowania postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych.

 

Nadesłane sprawozdanie jest dowodem wielkiego zaangażowania Państwa w realizację zadań dotyczących poznania sposobów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku. Przybliżenie społeczeństwu problemów osób niewidomych i umożliwienie zrozumienia sytuacji tych, którzy inaczej postrzegają świat pomoże pokonywać bariery mentalne, ułatwi naszym uczniom aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz kulturalnym.

 

Za Państwa pośrednictwem przekazujemy wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy w środowisku lokalnym aktywnie wspierali akcję oraz brali udział w realizacji jej celów.

 

Już teraz zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji kampanii społecznej Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”. Tymczasem nie zapominajmy o osobach, które potrzebują naszej pomocy, zauważmy ich istnienie w najbliższym otoczeniu.