Informacja dla rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

 

•   badania lekarskie – od dnia 20 sierpnia 2020 r. , zgodnie z harmonogramem

 

•   w szkole jest dostępny dla uczniów i rodziców psycholog, pedagog i doradca edukacyjno – zawodowy (codziennie w godzinach pracy szkoły)

 

 

1.   MUNDUR (marynarkę rodzice kupują we własnym zakresie)

 

2.   DODATKOWE ELEMENTY STROJU SZKOLNEGO:

       – emblemat szkoły (koszt około 12 zł) i krawat ciemnogranatowy z logo szkoły (koszt około 25 zł)

       – granatowe koszulki z logo szkoły (koszt ok. 18,00 zł),

       – szkoła we wrześniu organizuje zbiorcze zamówienie.

 

3.    ŚLUBOWANIE:

        – tradycja szkoły, przybliżony termin koniec września/początek października 2020 r.

 

4.   UBEZPIECZENIE NW:

       – składka dobrowolna, rodzice indywidualnie decydują o wyborze firmy ubezpieczeniowej

 

5.    SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW:

       – koszt 50,00 zł na rok.

 

6.   PODRĘCZNIKI:

      – informacje dotyczące podręczników podają nauczyciele na pierwszych lekcjach (podręczników nie kupujemy w wakacje!), ponadto wykaz będzie zamieszczony na stronie internetowej szkoły;

      – we wrześniu w szkole organizowana jest giełda podręczników używanych.

 

7.    DZIENNIK ELEKTRONCZNY:

      – korzystamy z dziennika LIBRUS SYNERGIA;

      – dostęp do dziennika zarówno dla uczniów jak i rodziców jest bezpłatny, login i hasło zostanie udostępnione na pierwszym zebraniu po rozpoczęciu roku szkolnego (zgodnie z harmonogramem pracy)

 

8.    SZAFKI:

        – każdy uczeń otrzymuje szafkę, za którą jest odpowiedzialny.

 

9.     ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH:

       – uczniowie uczą się języków obcych w grupach międzyoddziałowych i są dzieleni według poziomu zaawansowania znajomości języka (testy językowe przeprowadzają nauczyciele języków obcych w formie online w ostatnim tygodniu sierpnia, szczegóły zostaną podane na stronie internetowej szkoły).

       – w klasach pierwszych technikum proponujemy wybór języka niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym, natomiast język angielski pozostaje bez zmian – jako wiodący,

 

10.    PORPOZYCJE ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH OFEROWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ:

        – zajęcia sportowe (hala, boiska): piłka nożna, koszykowa, siatkowa, ręczna, unihokej, siłownia, judo, biegi na orientację;

        – zajęcia „sprawni jak żołnierze”;

        – koło fizyczne, koło techniczne, koło strzeleckie, koło teatralne;

        – drużyna ratownicza.

 

 

Regulamin określający strój szkolny uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

 

 

1.  Zgodnie z zapisem §8. statutu Powiatowego Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie obowiązuje strój szkolny.

 

2.  Przestrzeganie reguł określających strój szkolny ucznia jest jednym z podstawowych obowiązków ucznia i nauczyciela.

 

3.  Uczeń, przestrzegając zasad określonych niniejszym regulaminem, kształtuje w sobie pożądane społecznie cechy charakteru, a poprzez schludny i estetyczny wygląd dba o odpowiedni wizerunek szkoły; nauczyciel poprzez ścisłe egzekwowanie od uczniów ustalonych w regulaminie zasad ułatwia uczniom to zadanie.

 

4.  Strój ucznia codzienny:

     a) marynarka z tkaniny w kolorze czarnym lub granatowym z naszytym emblematem szkoły,

     b) koszula, bluzka, z wyjątkiem bluzy z kapturem,

     c) spodnie długie (zakrywające kostki) z tkaniny, w kolorze czarnym lub granatowym. Dopuszcza się spodnie z jeansu bez dziur, przetarć itp., w określonych wyżej kolorach oraz w kolorze ciemnoniebieskim. W przypadku dziewcząt: zamiast spodni może być spódnica lub sukienka, w kolorach jak wyżej o długości nieznacznie powyżej kolan.

     d) buty ciemne, pasujące do stroju szkolnego.

 

5.  W okresie od 1 maja do końca roku szkolnego oraz w miesiącu – wrzesień, dopuszcza się noszenie, zamiast marynarki określonej w pkt 4 a), granatowej koszulki z logo szkoły. Dyrektor zespołu w szczególnych przypadkach może ten okres zmienić.

 

6.  W okresie jak w pkt. 5 dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na noszenie przez uczniów w szkole spodni krótkich, do kolan, z tkaniny w kolorze czarnym, granatowym lub ciemnoniebieskim i wyłącznie w zestawie z koszulką z logo szkoły.

 

7.  Strój ucznia galowy:

     a) marynarka z tkaniny w kolorze czarnym lub granatowym z naszytym emblematem szkoły,

     b) biała koszula z kołnierzykiem oraz granatowy, jednolity krawat według wzoru; w przypadku dziewcząt: zamiast koszuli może być biała bluzka z kołnierzykiem,

     c) spodnie garniturowe, w kolorze czarnym lub granatowym (nie dopuszcza się spodni jeansowych); w przypadku dziewcząt: zamiast spodni może być w kolorze czarnym lub granatowym spódnica lub sukienka z białym kołnierzykiem, o długości nieznacznie powyżej kolan,

     d) buty wizytowe, ciemne.

 

8.  Ubrania wierzchnie (kurtki, płaszcze, bluzy itp.) uczniowie pozostawiają w przeznaczonych do tego szafkach.

 

9.  Podczas zajęć nauczyciel może pozwolić na zdjęcie przez uczniów marynarek, jednak po ich zakończeniu, przed opuszczeniem klasy, uczeń ma obowiązek marynarkę ubrać.

 

10.  Ze względów bezpieczeństwa oraz uwzględniając fakt, iż szkoła jest miejscem pracy i nauki, w szkole zabrania się:

     a) noszenia butów na wysokich szpilkach bądź koturnach oraz mających metalowe okucia,

     b) noszenia bluzek z dużym dekoltem, odsłaniających ramiona, brzuch lub plecy,

     c) noszenia dresów (poza zajęciami sportowymi), bluz z kapturem,

     d) noszenia spodni z dziurami, przetartych, nie zakrywających kostek, typu getry, legginsy, w kolorach innych niż określone,

     e) noszenia ozdób (typu: łańcuchy, agrafki, kolce), napisów i symboli będących elementami subkultur młodzieżowych, wulgarnych, promujących używki lub treści i wartości zakazane, propagujących agresję, prowokujących, obrażających uczucia religijne, będących świadectwem nietolerancji.

 

11.  Wobec ucznia uporczywie łamiącego zasady dotyczące uczniowskiego stroju wychowawca ma obowiązek podjąć działania wychowawczo-dyscyplinujące i zobowiązać go do przychodzenia do szkoły w stroju galowym w określonym przez nauczyciela terminie.

 

12.  Kary za nieprzestrzegania regulaminu:

     a) każde naruszenie regulaminu należy odnotować jako uwagę negatywną w dzienniku elektronicznym w wersji dostępnej dla rodziców,

     b) druga i każda następna taka uwaga skutkują obniżeniem oceny zachowania ucznia o jeden stopień.