BEZPIECZNE FERIE

Zobacz jakie zagrożenia niesie zażywanie nowych dopalaczy.

 

Materiał dla rodziców dotyczący zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy.

 

Materiał dla młodzieży dotyczący zagrożeń związanych z dopalaczami.