Uroczyste ślubowanie klas pierwszych

odbędzie się w auli szkoły (II piętro) według następującego harmonogramu:

 

9 października 2019 r. 

 

godzina 16.30

kl. 1aTg – wychowawca Agnieszka Cyman
kl. 1dTg – wychowawca radosław Masłowski
kl. 1eTg – wychowawca Marta Górsla – Szczotkowska
kl. 1fTg – wychowawca Izabela Mikołajewska
kl. 1gTg – wychowawca Ewa Partyka – Żminko

 

godzina 17.30

 

kl. 1aBSp – wychowawca Agnieszka Kowalczuk
kl. 1bBSp – wychowawca Andrzej Silikowski
kl. 1bTp – wychowawca Ignacy Rejmak
kl. 1fTp – wychowawca Michał Krzemiński
kl. 1hTp – wychowawca Monika Damps

 

10 października 2019 r.

 

godzina 16.30

 

kl. 1aTp – wychowawca Grzegorz Łukasik
kl. 1cTp – wychowawca Lidia Kużel
kl. 1eTp – wychowawca Leszek Kotkowski
kl. 1gTp – wychowawca Piotr Szmigiel
kl. 1iTp – wychowawca Justyna Wołowska

 

godzina 17.30

 

kl. 1aBSg – wychowawca Anna Jaworska
kl. 1bTg – wychowawca Małgorzata Janusz
kl. 1cTg – wychowawca Dominika Kankowska
kl. 1dTp – wychowawca Barbara Zabłońska

 

 

Po ślubowaniu odbędą się spotkania z wychowawcą.