Zebrania z rodzicami zakwalifikowanych do szkoły kandydatów

Dnia 11 lipca zapraszamy rodziców kandydatów zakwalifikowanych do szkoły na zebranie z Dyrektorem Szkoły, które odbędzie się w auli (II piętro) o godzinie:
1) 16:30 dla rodziców kandydatów po gimnazjum
2) 17:30 dla rodziców kandydatów po szkole podstawowej