LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH
2 SIERPNIA 2021 r.

 

 

 

TECHNIKUM NR 1 

Technik AUTOMATYK

Technik ELEKTRYK

Technik ELEKTRONIK

Technik URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Technik PROGRAMISTA

Technik INFORMATYK

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 3

ELEKTRYK

 

W zawiązku ze zbyt małą liczbą kandydatów, nie powstają oddziały
w następujących zawodach:


Technik TELEINFORMATYK
Technik ENERGETYK
Technik URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
Technik SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ