Spotkanie z poezją szkolnego konkursu literackiego Tęsknota za… 

 W dniu 16 czerwca 2021 r., odbyła się recytacja poezji szkolnego konkursu literackiego Tęsknota za… Celem spotkania była popularyzacja twórczości literackiej uczniów oraz zaprezentowanie społeczności szkolnej ich poezji. Konkurs odbył się w miesiącu lutym i marcu 2021 r., a tematem jego było poetyckie wyrażenie w formie wiersza lub opowiadania swojej tęsknoty za tym, czego brakuje obecnie uczniom z życia sprzed pandemii.  Na konkurs wpłynęło 11 wierszy, które recytowali nasi uczniowie. 

Wiersz Kamili Zaklikowskiej z kl. 2fTG  pt.  nieNORMALNOŚĆ  (I miejsce)  recytował Mateusz Syposz z kl. 3 cT. W zastępstwie zdobywcy II miejsca  Oskara Maćkowiaka z kl. 1 hT, wiersz pt. To, co było naturalne… recytował Dominik Pobłocki  z kl. 2 cTP. Maciej Czerwionka z kl. 1 fT zaprezentował wiersz kolegi z klasy Jakuba Białk (III miejsce)  pt. Tęsknota za normalnością.

Wyróżnienia w konkursie otrzymali: 
Franciszek Domarus z kl. 2gTG, który recytował Uśmiechy i Magdalena Nowaczyk z kl. 2hTP, jej wiersz czytał Maciej Gaffke z kl. 2cTP.
Olivier Przytocki z kl. 1gT zaprezentował swój wiersz pisany 13-zgłoskowcem. Maciej Gaffke z kl. 2 cTP recytował swój wiersz pt. „stary nowy dzień”.  Pozostałe wiersze nadesłane na konkurs recytowali: Maciej Gaffke, Dominik Pobłocki i Mateusz Syposz.

Po chwili z poezją rozpoczął się Dzień Integracji na Sportowo.

Spotkanie przygotowała p. Małgorzata Olszak przy współpracy pań: Agnieszki Graczyk, Iwony Nicińskiej i Magdaleny Smentek