Spotkanie profilaktyczne z przedstawicielem policji 

W ramach działań profilaktycznych i wychowawczych w wtorek 15 grudnia i w środę 16 grudnia uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w zdalnym spotkaniu z przedstawicielem policji na platformie TEAMS.

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, asp. Sztab. Anetta Potrykus przeprowadziła prelekcję poświęconą tematyce przemocy rówieśniczej, wykroczeń, czynów karalnych oraz odpowiedzialności cywilnej uczniów i ich opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy. Uczniowie zostali zapoznani z aktualnymi przepisami, zakresem odpowiedzialności za różnego rodzaju wykroczenia. Pani aspirant omówiła zagrożenia jakie niesie ze sobą zażywanie środków psychoaktywnych (w tym e papierosów), jak również lekceważenie przyjętych norm i zasad społecznych. Mamy nadzieję, że spotkanie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i ich świadomości zagrożeń nie tylko w okresie zimowej przerwy świątecznej i ferii.

Składamy serdecznie podziękowania dla pani Anetty Potrykus za rzetelność, ogromną wiedzę i zaangażowanie w działalność wychowawczą i profilaktyczną naszej szkoły oraz przyczynianie się do wzrostu bezpieczeństwa młodzieży.

Zespół nauczycieli i wychowawców Elektryka