EGZAMIN ZAWODOWY


PODSTAWA PROGRAMOWA - 2019

SESJA ZIMOWA:  STYCZEŃ 2024 r.

 

1.  O EGZAMINIE ZAWODOWYM ...
2. DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO

Terminy składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego przez zdających

Uczeń, słuchacz, absolwent, osoba, która jest uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub
ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklarację nie później niż:

  • do dnia 15 września – jeżeli przystępują do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego w sesji ZIMA danego roku szkolnego;
  • do dnia 7 lutego – jeżeli przystępują do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego w sesji LATO danego roku szkolnego.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego dla ucznia (do pobrania)

4. SZKOLNE HARMONOGRAMY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
5. HARMONOGRAMY, KOMUNIKATY, INFORMACJE  CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

6. Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy