EGZAMIN ZAWODOWY


PODSTAWA PROGRAMOWA - 2019

SESJA LETNIA: CZERWIEC 2022 r.

 

1.  O EGZAMINIE ...

2. INFORMACJA O SPOSOBACH ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU
3. KOMUNIKAT O SPOSOBACH DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM
    EGZAMINU DLA ZDAJĄCYCH Z OPINIĄ LUB ORZECZENIEM PPP

4. WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH
    MOGĄ̨ KORZYSTAĆ́ ZDAJĄCY W CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU

5. WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH 
    MOGĄ̨ KORZYSTAĆ́ ZDAJĄCY W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ  EGZAMINU

6. OGÓLNOPOLSKI HARMONOGRAM  EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

7. WEWNĘTRZNY HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EPKwZ

8. WEWNĘTRZNY HARMONOGRAM CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EPKwZ

9. DEKLARACJE DO POBRANIA