EGZAMIN ZAWODOWY


PODSTAWA PROGRAMOWA - 2019

SESJA ZIMOWA: STYCZEŃ 2023 r.

 

1.  O EGZAMINIE ...

2. TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI - DO 15 WRZEŚNIA 2022 r.

3. INFORMACJA O SPOSOBACH ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU

4. KOMUNIKAT O SPOSOBACH DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM
    EGZAMINU DLA ZDAJĄCYCH Z OPINIĄ LUB ORZECZENIEM PPP

5. WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH
    MOGĄ̨ KORZYSTAĆ́ ZDAJĄCY W CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU

6. WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH 
    MOGĄ̨ KORZYSTAĆ́ ZDAJĄCY W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ  EGZAMINU

7. OGÓLNOPOLSKI HARMONOGRAM  EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

8. WEWNĘTRZNY HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EPKwZ

9. WEWNĘTRZNY HARMONOGRAM CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EPKwZ

10. DEKLARACJE DO POBRANIA