EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE w ZAWODZIE
PODSTAWA PROGRAMOWA - 2017

SESJA LETNIA: CZERWIEC-LIPIEC 2022 r.

 

1.  O EGZAMINIE ...

2.  TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI - do 7 lutego 2022 r.
3. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO UCZNIA
4. INFORMACJA O SPOSOBACH ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU

5. KOMUNIKAT O SPOSOBACH DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM
    EGZAMINU DLA ZDAJĄCYCH Z OPINIĄ LUB ORZECZENIEM PPP

6. WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH
    MOGĄ̨ KORZYSTAĆ́ ZDAJĄCY W CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU

6. WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH 
    MOGĄ̨ KORZYSTAĆ́ ZDAJĄCY W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ  EGZAMINU


7
. OGÓLNOPOLSKI HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EPKwZ

8. WEWNĘTRZNY HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EPKwZ

9. WEWNĘTRZNY HARMONOGRAM CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EPKwZ

10. TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMIN POPRAWKOWY
       W SESJI LETNIEJ 2022 - OD 1 DO 7 KWIETNIA 2022 R.

11.DEKLARACJE DO POBRANIA

12. TESTY ONLINE