EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE w ZAWODZIE
PODSTAWA PROGRAMOWA - 2017

SESJA LETNIA: CZERWIEC/LIPIEC 2021 r.

 

1.  O EGZAMINIE ...

2.  TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI
3. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO UCZNIA
4. INFORMACJA O SPOSOBACH ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU
5. KOMUNIKAT O SPOSOBACH DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM
    EGZAMINU DLA ZDAJĄCYCH Z OPINIĄ LUB ORZECZENIEM PPP
6. DEKLARACJE DO POBRANIA

 

SESJA LETNIA POPRAWKOWA : CZERWIEC/LIPIEC 2021 r.
dla uczniów aktualnych klas CZWARTYCH


                                                  1.  TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI

                                                  2.  DEKLARACJE DO POBRANIA