Po co do specjalisty?

Funkcje i zadania pedagoga szkolnego bardzo często są odpowiedzią na rzeczywistość szkolną oraz specyfikę pracy w danej placówce oraz etap edukacji, na jakim dana osoba pracuje.  

Z jakiej pomocy można oczekiwać uczeń i rodzic od pedagoga szkolnego?   

Pomoc dla ucznia w formie wsparcia w sytuacjach trudnych z punktu widzenia dziecka, w których nie wie, jak postąpić:  
•  Trudności w relacjach rówieśniczych.  
•  Popadanie w konflikty.  
•  Trudności w rozpoznawaniu i kontrolowaniu emocji. 
•  Niepowodzenia szkolnego.  
•  Problemu w środowisku rodzinnym. 
•  Niskie poczucie własnej wartości, negatywnie wpływające na pozycję dziecka w szkole.  
 
 Pomoc dla rodzica, w przypadku:  
•  Pojawienia się niepokojących spostrzeżeń związanych z procesem rozwoju i wychowania dziecka. 
•  Trudności w komunikacji z młodym człowiekiem.  
•  Dostrzeżenia problemów edukacyjnych dziecka o nieznanym podłożu. • Konieczności podjęcia interwencji w konfliktowych relacjach rówieśniczych.  
•  Zaobserwowania nagłych niekorzystnych zmian w zachowaniu dziecka. • Pojawienia się potrzeby skonsultowania aktualnej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej ucznia. 

PSYCHOLOG DLA UCZNIA

Psycholog  zajmuje się profilaktyką zaburzeń psychicznych, udziela wsparcia i pomocy psychologicznej w zakresie radzenia sobie z codziennymi problemami. 

Do psychologa szkolnego można zgłosić się z tematami nie tylko szkolnymi, ale takimi jak:
- radzenie sobie ze stresem
- problemy osobiste, rodzinne
- trudności w adaptacji i budowaniu relacji
- obniżona samoocena
- trudności w podejmowaniu decyzji
- trudności w nauce
- potrzeba poznania siebie i rozwoju osobistego
- złe samopoczucie psychiczne (przeżywanie negatywnych emocji, smutku, złości i nieumiejętność poradzenia sobie z nimi)

Psycholog nie rozwiązuje problemów za Ciebie, ale pomaga znaleźć istniejące rozwiązania. Będzie i towarzyszyć Ci w podejmowaniu samodzielnych decyzji, gdyż będzie chciał rozwinąć Twoje poczucie kontroli, sprawstwa i wiary w siebie. Dzięki temu w przyszłości łatwiej będzie Ci przejść tę drogę samemu.

PSYCHOLOG DLA RODZICA 

Psycholog udziela konsultacji rodzicom uczniów. Wspiera ich w procesie wychowawczym. Diagnozuje przyczyny trudności wychowawczych i pomaga rodzicom w ich rozwiązywaniu. Nie zawsze pomoc psychologa szkolnego okaże się wystarczająca – w niektórych przypadkach psycholog pokieruje rodziców w znalezieniu odpowiednich form pomocy poza szkołą.

Do psychologa szkolnego warto zwrócić się, gdy:

- martwi nas zachowanie dziecka
- nie wiemy jak pomóc dziecku w rozwiązaniu jego problemów
- zaniedbywanie obowiązków szkolnych 
- problemy z relacjami w klasie (przemoc szkolna, wykluczenie, nieumiejętność nawiązania kontaktów z innymi uczniami)
- uzależnienie od komputera
- sięganie po używki
- niepokojące nawyki żywieniowe (objadanie, głodzenie, wymiotowanie)
- bóle somatycznie, nie związane z diagnozą lekarską
- samookaleczenie
- lęk przed szkołą
- obniżenie nastroju, niepokojąca drażliwość dziecka w ostatnim czasie