Ok.RUCH - POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIEWCZĄT, UCZENNIC SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ELEKTRYKU.

Nasza szkoła przystąpiła do Ok.RUCH, który jest programem pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dziewcząt ze szkół ponadpodstawowych. Program dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Organizatorem programu jest - Szkolny Związek Sportowy, koordynatorem i realizatorem zadania
w województwie pomorskim - Wojewódzki SZS w Gdańsku. 

Warto nadmienić, że województwie pomorskim jest tylko 15 szkół, które mogą wziąć w programie udział. W powiecie wejherowskim 
tylko dwie - w tym  Elektryk.

Zajęcia są uzupełnieniem obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole, ukierunkowane są na rozwijanie podstawowych cech motorycznych. Prowadzone są w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, aby zachęcić do uczestnictwa jak najwięcej dziewcząt.

W ramach programu zostało przeprowadzone szkolenie, w którym wzięła udział Izabela Mikołajewska nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole. Izabela Mikołajewska prowadzi zajęcia z dziewczętami Elektryka w programie Ok RUCH!. Podczas szkolenia zostały szczegółowo omówione założenia, cele 
i formy realizacji programu. Zostały także przeprowadzone warsztaty praktyczne dla nauczycieli związane z tematyką zajęć w poszczególnych blokach:
Fitness - trening funkcjonalny i trening interwałowy,
Nordic Walking - w teorii i praktyce. 
Znaczenie aktywności ruchowej w życiu człowieka.
Każdy nauczyciel otrzymał certyfikat zaświadczający o zakresie szkolenia oraz sprzęt sportowy dla szkoły.

Wszystkie chętne dziewczęta, zapraszamy do zapisywania się na zajęcia - grupa jest otwarta, a nabór trwa cały czas.

Zapisy prowadzi Izabela Mikołajewska - w  bloku sportowym lub za pomocą dziennika Librus.