Zdrowie psychiczne uczniów – spotkanie z rodzicami 01 czerwca.

17.06.2021

Dnia 1 czerwca odbyło się spotkanie psychologa szkolnego – pani Marty Górskiej-Szczotkowskiej z rodzicami uczniów Elektryka. Spotkanie miało na celu zapoznanie rodziców z problemami zdrowia psychicznego współczesnej młodzieży, poznanie syndromów zaburzeń psychicznych. Przedstawiono wyniki diagnozy potrzeb uczniów po nauczaniu zdalnym oraz omówiono wiek rozwojowy młodzieży, główne problemy zgłaszane przez uczniów i rodziców występujące w pandemii. Szczególną wagę poświęcono również problemowi uzależnienia od Internetu oraz nadużywania przez młodzież urządzeń mobilnych. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za współpracę ze szkołą i obecność na spotkaniu.

PROBLEMY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MŁODZIEŻY - prezentacja (pdf)

Wróć