Technik Urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

05.03.2021

„Energia odnawialna to nie moda, to konieczność i nasza przyszłość.”

 

Jeśli:

•   interesujesz się energetyką, a urządzenia takie jak wiatraki czy ogniwa fotowoltaiczne intrygują
    Cię i rozbudzają Twoją wyobraźnię,

•   już wiesz, że woda, powietrze, słońce, wiatr i ciepło z głębin ziemi to zasoby energii odnawialnej,
•   chcesz zdobyć zawód, który otwiera przed Tobą wiele możliwości,

to musisz pojawić się w naszej szkole i zacząć zgłębiać tajniki odnawialnych
źródeł energii (OZE)

•   dowiesz się, jak montować instalacje wykorzystujące energię biomasy, uzyskasz dodatkowe
     kwalifikacje elektryczne, będziesz uczył się w nowoczesnych pracowniach wyposażonych dzięki
     realizacji projektów unijnych,

•   poznasz tajniki uzyskania energii w oparciu o słońce i wiatr.

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy. Instalatorzy, serwisanci czy projektanci urządzeń OZE są poszukiwani na terenie całego kraju.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie energetyki słonecznej, wodnej, wiatrowej czy geotermalnej.

Absolwenci, ze względu na wszechstronne przygotowanie w obszarze instalacji oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy mogą kontynuować dalsze kształcenie i specjalizację wykonując wszelkiego rodzaju instalację. Będą oni przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych
z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej.
Ponadto wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej
i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej.

A w szczególności będą przygotowani do:

•   organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
•   wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
•   konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
•   kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
•   sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Zawód ten daje możliwość zatrudnienia na terenie całego kraju i poza jego granicami.

Przykładowe możliwości zatrudnienia:
•   w zakładach produkujących urządzenia energetyki odnawialnej,

•   w firmach montujących i utrzymujących sprawność techniczną urządzeń systemów energetyki odnawialnej,
•   na stanowiskach urzędniczych i doradczych związanych z branżą energetyki odnawialnej.

 

Cechy psychiczne i uzdolnienia przydatne w zawodzie: 


•   dobry wzrok i słuch
•   dokładność
•   
zdolności manualne
•   
widzenie przestrzenne
•   
uzdolnienia techniczne
•   
zdolność do koncentracji i podzielność uwagi
•   
zdolność do twórczego  i analitycznego myślenia
•   
odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi

 

Nauka w technikum trwa 5 lat.  Absolwent technikum uzyskuje:

 

  ŚWIADECTWO MATURALNE –  po zdaniu egzaminu maturalnego, które umożliwi kontynuację nauki
                                               na wyższych uczelniach
[sesja egzaminacyjna: V/VI 2026 r.]

  DYPLOM TECHNIKA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ – po zdaniu egzaminów z dwóch
                                                                                                                kwalifikacji tj.:
            Kwalifikacja 1.    ELE.10.     Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
                                                             [sesja egzaminacyjna: VI/VII 2025 r.]
            Kwalifikacja 2.    ELE.11.     Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
                                                             [sesja egzaminacyjna: I/II 2026 r.]

 

Obejrzyj film o zawodzie

 

 

Wróć