Pomoc i wsparcie dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności

26.05.2021

Szanowni Państwo!
Informujemy, że uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności mogą skorzystać z pomocy i wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w ramach programu Aktywny Samorząd. Informacje o programie zawarte są w zamieszczonych poniżej ulotkach. Dodatkowych informacji udziela PCPR w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 62 wew. 44 i 26.

  

  

Wróć