Jak wybrać zawód – zaplanuj swoją przyszłość edukacyjno-zawodową.

21.04.2021

    

W ramach akcji: „Projekt kariera – Wybieraj mądrze”, przygotowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku – Centrum  Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, młodzież klasy 2aTp dnia 21.04.2021r. wzięła udział w spotkaniu „Jak wybrać zawód – zaplanuj swoją przyszłość edukacyjno-zawodową”.  Spotkanie online poprowadziła Pani Dorota Botkowska. 

Pani Dorota Botkowska rozpoczęła spotkanie pytaniem skierowanym do młodzieży: 
„Co może oznaczać równanie: 40x48x5x8=76.800~~80.000”. Okazuje się, że to właśnie ok.80 tys. godzin  pracy czeka każdego młodego człowieka podczas jego życia zawodowego i dlatego, tak ważne jest podjęcie właściwej decyzji, dotyczącej zaplanowania własnej kariery zawodowej.

Podejmując decyzje o dalszej karierze zawodowej, należy wziąć pod uwagę zarówno czynniki wewnętrzne (wiedzę, umiejętności, stan zdrowia, wartości, przekonania, osobowość, temperament) jak i zewnętrzne (rodzina, warunki finansowe, przyjaciele, mobilność).  Ponadto każdy powinien sobie odpowiedzieć m.in. na pytanie: co w życiu jest dla niego najważniejsze, jakich przedmiotów najbardziej lubię się uczyć, w jakiej pracy siebie widzisz, gdzie chciałbyś pracować.

Następnie Pani Dorota Botkowska wskazała, jakie możliwości edukacyjne mają uczniowie liceum ogólnokształcącego, a jakie technikum, kto może kontynuować naukę w szkole policealnej, kto na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z jakich studiów uczniowie mogą skorzystać i na co powinni zwrócić uwagę, by znaleźć potrzebne informacje. Zaproponowała młodzieży wspólny udział w ćwiczeniu związanym z określeniem swoich planów edukacyjno-zawodowych.

Na zakończenie spotkania Pani Dorota Botkowska wskazała, że każdy uczeń przed podjęciem decyzji zawodowej powinien dobrze się zastanowić, wziąć pod uwagę własne zainteresowania, predyspozycje zawodowe, wartości, którymi kieruje się w życiu, to jakie są jego marzenia, możliwości, zebrać informacje o rynku pracy, sprawdzić program studiów, szkół policealnych, porozmawiać z bliskimi i pamiętać, że wybór zawodu to indywidualna decyzja każdego z nas.

Wróć