Jak sensownie wejść na rynek pracy

19.04.2021

   

Młodzież z klasy 3dT wzięła udział w webinarze zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku – Centrum  Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Spotkanie online poprowadził Pan Krzysztof Świętalski, zaś zaproszonym gościem, przedstawicielem pracodawcy, 
była Pani Olga Anusiewicz – pracownik HR, reprezentująca firmę Staples Solutions.

Na początku spotkania pod hasłem: „Jak sensownie wejść na rynek pracy”, Pani Olga Anusiewicz przedstawiła profil działalności firmy. Następnie, na podstawie własnych doświadczeń, odpowiadając na pytanie, wskazała jakich pracowników poszukują pracodawcy, jakie kompetencje powinni posiadać kandydaci do pracy. 

Zdaniem Gościa – odpowiedzialność, to istotna, jak nie najważniejsza, cecha pożądana przez pracodawców. Ważne jest w jaki sposób kandydat przygotuje się na spotkanie (zapoznanie się z profilem działalności danego pracodawcy, zadaniami realizowanymi na aplikowanym stanowisku), jaką ma gotowość do spotkania (punktualność), jak potrafi się zaprezentować (autoprezentacja). Ponadto komunikacja i szacunek – to cechy, na które uczniowie powinni zwrócić uwagę już w szkole średniej, jaki jest ich wizerunek, co można o nich znaleźć w sieci, jakimi są członkami zespołu (zaangażowani, odpowiedzialni), jak traktują się wzajemnie. Ważna jest również umiejętność analizowania i poszukiwania informacji również i tych, dotyczących przyszłego pracodawcy, ale poszukiwania informacji istotnych, pochodzących ze źródeł sprawdzonych, np. znajdujących się na portalach  branżowych.  

Pani Olga Anusiewicz wskazała również,  na co może zwracać uwagę rekruter podczas prowadzonej rozmowy rekrutacyjnej z człowiekiem młodym, kończącym szkołę średnią, studia, bez doświadczenia zawodowego. Wbrew pozorom - udział w wolontariacie, zaangażowanie w pracach samorządu szkolnego, udział w praktykach, stażach, pracy sezonowej podczas wakacji, udział w konkursach, olimpiadach, projektach – potwierdzają rozwój własny młodego człowieka, motywację do działania, zorganizowanie i zaangażowanie, poszerzanie własnych horyzontów, zdobywanie nowych doświadczeń, umiejętności.

Na zakończenie spotkania Pani Olga Anusiewicz wskazała, jak wygląda cykl rekrutacji oraz jakie pytania, nietypowe mogą pojawić się  podczas spotkania – warto się na nie przygotować.

Podsumowaniem spotkania, było stwierdzenie, że pracodawca nie poszukuje tylko pracownika, ale poszukuje członka zespołu, który jest w stanie podążać za wartościami, jakie reprezentuje firma. Należy pamiętać, że to on  również jest wizytówką organizacji, w której chce pracować. 

Wróć