Spotkanie z pracodawcą – REVEEL Spółka z o.o.

04.06.2024

Uczniowie z klasy 2aT, 2bT i 2cT, kształcący się w zawodzie technik elektryk i technik elektronik, dnia 28.05.2024 r. uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem pracodawcy z firmy REVEEL Spółka z o.o. - Panem Pawłem Hryckowian.  

Na początku spotkania Pan Paweł Hryckowian przedstawił profil działalności firmy. Wskazał,  iż firma wykonuje instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, montuje systemy przeciwpożarowe, systemy alarmowe i systemy monitoringu. Zadania realizowane są zarówno na rynku lokalnym jak i na terenie kraju. Firma wykonuje zadnia na rzecz dużych podmiotów, ale i odbiorców indywidualnych. Jak zaznaczył Pan Hryckowian, Firma to ludzie, zespół, który współpracuje, kooperuje, a jego członkowie wspierają się i pomagają sobie wzajemnie, by zrealizować założone cele w sposób sprawny, szybki, rzetelny, na najwyższym poziomie. Do realizacji zadań niezbędne są zarówno kompetencje zawodowe, jak i kompetencje miękkie szczególnie te wykorzystywane w pracy zespołowej. Jak wskazał prowadzący spotkanie, każdy powinien odpowiedzieć sobie na pytanie: kim chcę zostać, czego oczekuję,  czy jestem indywidualistą, czy liderem?, czy  teoretykiem, czy praktykiem, czy ważna jest dla  mnie terminowość realizowanych zadań, czy może wystarczy … „jutro będę”?.

 Firma otwarta jest na ludzi młodych, którzy chcą realizować praktyczna naukę zawodu, jako pracownicy młodociani, będąc uczniami branżowej szkoły I stopnia, czy też w formie praktyk zawodowych, kształcąc się w zawodzie technik elektryk, technik elektronik.

Na zakończenia spotkania Pan Paweł Hryckowian, który jest również absolwentem naszej szkoły, odpowiadał na pytania uczniów. 
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na spotkanie z młodzieżą.

 

Wróć