Spotkanie z absolwentem AMW

29.03.2021

 

Uczniowie klasy 3eT dnia 29.03.2021r. wzięli udział w spotkaniu online z absolwentem Szkoły Panem Szymonem Frankowskim - obecnie studentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 

Pan Szymon Frankowski, po ukończeniu klasy o profilu technik elektryk, wybrał studia wojskowe na AMW w Gdyni - Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, kierunek: Eksploatacja nawigacyjnych urządzeń pokładowych. I właśnie, w nawiązaniu do tego, na początku spotkania przedstawił ofertę dydaktyczną Uczelni, ze szczególnym zwróceniem uwagi na studia wojskowe. Uczelnia jednak, oprócz kandydatów na żołnierzy zawodowych (podchorążych), kształci również oficerów i studentów cywilnych. Oferowane kierunki studiów wojskowych to: Nawigacja, Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie, zaś studiów cywilnych I stopnia, to m.in.: Informatyka, Mechatronika, Automatyka i Robotyka. 

Prowadzący spotkanie wskazał, jakie przedmioty, mając na uwadze obowiązujące zasady rekrutacji na AMW, należy brać pod uwagę przygotowując się do matury. Wskazał również na możliwości, jakie daje Uczelnia poza nauką. Studenci mogą zaangażować się w badania, staże i projekty naukowe, w działania podejmowane przez samorząd Uczelni, mogą również skorzystać z bogatej bazy sprzętu sportowego oraz sekcji sportowych. Wskazał również, iż na Uczelni, zarówno na kierunkach cywilnych jak i wojskowych, studiuje coraz więcej kobiet. 

Pan Szymon Frankowski opowiedział, jak wygląda typowy dzień studenta oraz w jaki sposób realizowane są praktyki studenckie. Podczas spotkania podkreślił, iż studia wojskowe wymagają samodyscypliny, systematyczności i bieżącego przyswajania wiedzy. Przydatna okazuje się również wiedza, ale i umiejętności zdobyte podczas nauki w Technikum, szczególnie te dotyczące przedmiotów zawodowych (m.in. umiejętność pisania sprawozdań, np. z pomiarów elektrycznych i elektronicznych). Wiedza zdobyta podczas nauki w Technikum, zajęcia w nowoczesnych pracowniach, ułatwiały przyswajanie zarówno nowych zagadnień zawodowych, jak i poszerzanie tych, z którymi miało się już do czynienie na etapie edukacji w szkole średniej. 

Na zakończenie spotkania Gość odpowiadał na pytania młodzieży.

Spotkanie zakończone zostało stwierdzeniem, które znalazło się na ostatnim slajdzie przedstawianej przez Pana Szymona Frankowskiego prezentacji, iż „studia na AMW to prawdopodobnie największa życiowa przygoda, jaka może spotkać młodego człowieka. Bez względu na to, czy wybierze studia wojskowe, czy cywilne – spędzi świetnie czas w trakcie studiów, budując przyjaźń i rozwijając swoje pasje oraz zdolności”.

 

Wróć