Spotkanie z przedstawicielem Politechniki Gdańskiej

22.04.2024

W spotkaniu z przedstawicielem Politechniki Gdańskiej dnia 19.04.2024 r. udział wzięli uczniowie klasy 4cT, 4fT, 5cT i 5dT.

Pan dr inż. Krzysztof Cwalina, adiunkt Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, rozpoczął spotkanie od krótkiego przedstawienia historii Politechniki Gdańskiej. Następnie omówił i przedstawił podstawowe dane dotyczące Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, a w szczególności te dotyczące aktualnie prowadzonych kierunków studiów, liczby katedr na wydziale, liczby nauczycieli akademickich, studentów, wydanych dyplomów inżynierskich i magisterskich. Przybliżył młodzieży i wyjaśnił ramową organizację studiów zarówno tych I stopnia jak i stopnia II. Ponadto wskazał wśród jakich kierunków na Wydziale WETI przyszli studenci mogą wybierać, chcąc związać swoją przyszłość edukacyjno-zawodową z tą Uczelnia. Ważną informacją były również przygotowane i przedstawione podczas spotkania dane dotyczące limitów przyjęcia studentów na poszczególne kierunki kształcenia wraz z progami punktowymi.

Na zakończenia spotkania Pan Krzysztof Cwalina odpowiadał na pytania uczniów dotyczące m.in. kół naukowych funkcjonujących na uczelni, możliwości korzystania ze studiowania poza granicami kraju w ramach wymiany studenckiej, nauczanych przedmiotów na pierwszym roku studiów, czy zasad wyboru specjalizacji na studiach.

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i przybycie na spotkanie z uczniami.

 

Wróć