IX edycja Powiatowego Konkursu „Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice”

30.03.2021

W dniu 19 marca 2021 roku odbył się w trybie zdalnym finał IX edycji Powiatowego Konkursu „Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, którego współorganizatorem, obok Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł, i jednocześnie patronem naukowym jest Wydział Elektryczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

W zdalnym finale Konkursu uczestniczyli uczniowie ze szkół średnich z Wejherowa i Gdyni. Tegorocznymi laureatami Konkursu zostali (w kolejności alfabetycznej): 

Bryłowski Konrad Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie

Butowski Krzysztof Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. J. Pawła 2 w Gdyni

Dettlaff Stanisław Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. J. Pawła 2 w Gdyni

Krause Michał Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie

Nowakowski Łukasz Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie

Rogowski Patryk Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. J. Pawła 2 w Gdyni

Finaliści, którzy uzyskali najwyższą punktację w Konkursie oprócz tytułu laureata oraz nagrody rzeczowej ufundowanej przez Dziekana, uzyskali także prawo do podjęcia studiów na Wydziale Elektrycznym UMG bez postępowania rekrutacyjnego.

Wróć