Technik Programista

05.03.2021

Programiści są ciągle poszukiwani na rynku pracy. To zawód przyszłości. Branża IT, instytucje państwowe i firmy prywatne zgłaszają ogromne zapotrzebowanie na programistów, oferując ciekawe warunki pracy i dobre zarobki. 

 

Cechy psychiczne i uzdolnienia przydatne w zawodzie:

  dobry wzrok
•   umiejętność logicznego i abstrakcyjnego myślenia 
•   zdolności matematyczne 
•   zdolność koncentracji
•   dokładność
•   umiejętność pracy w zespole
 

 

Nauka w technikum trwa 5 lat.  Absolwent technikum uzyskuje:


•   ŚWIADECTWO MATURALNE              – po zdaniu egzaminu maturalnego, które umożliwi kontynuację nauki 
                                                                  na wyższych uczelniach [sesja egzaminacyjna: V/VI 2026 r.]
•   DYPLOM TECHNIKA INFORMATYKA  – po zdaniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie tj.:
                           Kwalifikacja 1.  INF.03.    Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami 
                                                                 internetowymi oraz bazami danych [sesja egzaminacyjna: VI/VII 2025 r.]
                           Kwalifikacja 2.  INF.04.    Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
                                                                 [sesja egzaminacyjna: I/II 2026 r.]
 

 

 

 

 

 

Wróć