WIZYTA W LABORATORIUM WODY PEWIK GDYNIA

24.01.2024

Niemałych wrażeń dostarczyła klasie 2cLO wizyta w laboratorium wody firmy PEWIK w Rumi. Dzięki przychylności kierownictwa laboratorium mogliśmy zwiedzić i obserwować pracę wielu specjalistów, od których zależy jakość dostarczanej do naszych domów wody.

W trakcie zwiedzania umożliwiono nam pobyt w pracowni zapachu i smaku wody, gdzie mogliśmy jak profesjonalni asesorzy dokonać oceny organoleptycznej różnych próbek. 
Następnie w pracowni chemii wody pokazano nam oznaczanie stężenia jonów manganu i żelaza oraz oznaczanie stopnia twardości wody. 
W pracowni chemii ścieków pokazano oznaczanie amoniaku w wodzie oraz analizę mikroskopową tzw. osadu czynnego – czyli bakterii, które uczestniczą w biologicznym oczyszczaniu ścieków. 
Mogliśmy również zobaczyć pracę takich urządzeń jak chromatograf gazowy i cieczowy oraz spektrometr masowy.
Końcową częścią pokazu była pracownia mikrobiologii wody. Tutaj pokazano najczęściej izolowane bakterie z wody oraz metody określania ich przynależności systematycznej. 
To była niesamowita przygoda móc obserwować pracę sztabu ludzi, którzy są odpowiedzialni za dostarczanie czystej wody do domowych ujęć oraz oczyszczanie tej, którą zużyliśmy. Przed nami kolejna wycieczka – tym razem do Oczyszczalni Ścieków w Dębogórzu.

 

Wróć