Polipack – spotkanie z lokalnym pracodawcą

18.03.2021

Młodzież klasy 3aT i 3cT dnia 18.03.2021r. uczestniczyła w spotkaniu z Panią Urszulą Gogolińską i Darią Nawrocką z firmy Polipack w Gościcinie. Spotkanie online 
z lokalnym pracodawcą przygotowane zostało we współpracy z Pomorska Specjalna Strefą Ekonomiczną reprezentowaną przez Panią Monikę Kurską.

Na początku spotkania przedstawiony został profil działalności firmy - firmy rodzinnej założonej w 1992r., a zatrudniającej w chwili obecnej ok. 190 pracowników. Młodzieży udostępniono zdjęcia archiwalne, przedstawiające początki działalności podmiotu, ale pokazano również, jak zmieniał się zakres świadczonych usług, wytwarzane produkty oraz jakie są plany inwestycyjne jednostki na najbliżej lata. 

Panie prowadzące wskazały, iż Polipack to producent opakowań do wyrobów kosmetycznych, farmaceutycznych oraz spożywczych, którego już teraz 47% sprzedaży, to sprzedaż eksportowa. Polipack, współpracuje z takimi podmiotami jak Ziaja, Bielenda, Joanna, Lirene. Produkcja realizowana jest przy wykorzystaniu nowoczesnego parku maszynowego. Znaczna automatyzacja procesu technologicznego umożliwiła produkcję wysokiej jakości opakowań z tworzyw sztucznych: polipropylenu, PET i polietylenu, przy zachowaniu wymogów określonych przepisami ISO.  Ponadto część zadań realizowana jest bez udziału czynnika ludzkiego, a przy wykorzystaniu zaprogramowanego robota, który wykonuje zadania związane z odbiorem i przewożeniem palet do magazynu. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań pozwoliło również na wykorzystanie powierzchni magazynowej  w bardziej efektywny sposób (obecnie 11.000 miejsc magazynowych). Młodzież 
na zdjęciach mogła zobaczyć, jak wygląda hala produkcyjna i w jaki sposób wykorzystywana jest powierzchnia magazynowa.

Po zapoznaniu uczniów z historią powstania Polipacku oraz zadaniami, które firma realizuje, Pani Urszula Gogolińska wskazała, że do realizacji powyższych zadań niezbędni są m.in. pracownicy z kwalifikacjami zawodowymi, które można nabyć, ucząc się z naszej szkole. Automatyzacja, stosowanie nowoczesnych technologii, wykorzystywanie nowoczesnego parku maszynowego, definiują zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie – elektryk, elektronik, automatyk. Firma stawia na pracownika zainteresowanego własnym rozwojem zawodowym, chętnego do poszerzania własnych kompetencji zawodowych i umiejętności. Pani Gogolińska zauważyła, iż w firmie pracują osoby, których zawodem wyuczonym jest np. zawód  kucharza, hotelarza, nauczyciela, inż. spawalnictwa, a obecnie realizują zadania w dziale jakości, marketingu, utrzymania ruchu, planowania, kontrolingu. To właśnie gotować na zmiany i przekwalifikowanie pozwoliły tym osobom odnaleźć się na rynku pracy. Firma wspiera pracowników w tym zakresie, organizując szkolenia, czy też pokrywając całość lub część kosztów związanych z udziałem w wybranych kursach zawodowych. 

Na zakończenie spotkanie Pani Urszula Gogolińska podkreśliła, że ważne jest śledzenie tego, co dzieje się na rynku pracy. Warto wiedzieć, jakie zmiany zachodzą na rynku pracy i jakie są oczekiwania pracodawców, by móc na nie reagować w jak najbardziej efektywny sposób. Temu m.in. sprzyja nasza gotowość do zmiany, doskonalenia i dokształcania zawodowe, rozwijania umiejętności, kompetencji zawodowych, ale i kompetencji miękkich, tak przydatnych na każdym stanowisku pracy i niezbędnych do właściwej realizacji zadań zawodowych.

 

 

Wróć