Spotkanie ze studentami Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

22.01.2024

Dnia 22.01.2024 r. w auli szkoły odbyło się spotkanie ze studentami Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W spotkaniu z Panem Erykiem Balcer i Patrykiem Magrean uczestniczyli uczniowie klasy 4bT, 4cT, 4dT, 4eT, 4fT.

Goście – absolwenci „Elektryka” kierunku technik teleinformatyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - przedstawili ofertę edukacyjną i bazę dydaktyczna Akademii. Omówili zasady rekrutacji, warunki, jakie należy spełnić chcą studiować na kierunkach wojskowych, wyniki, których egzaminów maturalnych są brane pod uwagę podczas rekrutacji, czego można spodziewać się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, 
a także jak wyglądają testy sprawności fizycznej. Prowadzący spotkanie wskazali, iż podczas studiów wojskowych studenci mają gwarantowane uposażenie, umundurowanie, zakwaterowanie, wyżywienie, mogą ubiegać się o stypendia socjalne i naukowe. 

Na zakończenie spotkania, goście wskazali, iż zakres wiedzy, jaki otrzymali ucząc się w Technikum, zwłaszcza z przedmiotów zawodowych, matematyki, języka obcego 
z pewnością pomogły im w procesie rekrutacji oraz dalszej kontynuacji edukacji w Akademii. Podczas spotkania, jak i po nim, goście odpowiadali na pytania uczniów.

 

Wróć