STYPENDIUM ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

15.11.2023

Z dumą informujemy, że uczeń OLIWIER KOTŁOWSKI (4gT) został stypendystą Prezesa Rady Ministrów, a MACIEJ PONIATOWSKI (2aT) stypendystą ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się w auli gmachu głównego Politechniki Gdańskiej.
GRATULUJEMY!

 

Wróć