Przedsiębiorcze Fundusze Europejskie

09.03.2021

Dnia 09.03.2021r. młodzież klasy 4bcT i 4dT wzięła udział w spotkaniu on-line ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich. Pani Martyna Sawicka wskazała, iż przedmiotem spotkania pt. „Przedsiębiorcze Fundusze Europejskie” będzie przekazanie młodym ludziom, kontynuującym dalszą edukację na studiach wyższych lub wchodzącym na rynek pracy,  informacji dotyczących zakresu wsparcia jakie oferują fundusze europejskie w zakresie kształcenia, możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej, czy też warunków  umożliwiających podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Na wstępie przekazane zostały uczniom podstawowe informacje dotyczące Europejskiego Korpusu Solidarności, oferującego młodym ludziom w wieku 18-30 możliwość zaangażowania się w Projekty Wolontariatu, Staże i miejsca pracy, Projekty Solidarności. W ramach Projekty Wolontariatu można realizować staże zagraniczne, włączając się w działania na rzecz innych oraz pracę w organizacjach pozarządowych. Finansowanie w ramach Projektu Staże i miejsca pracy umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego w polskiej lub zagranicznej instytucji, której działanie związane jest z sektorem solidarnościowym. Natomiast Projekty Solidarność pozwalają na realizację lokalnych inicjatyw we współpracy z różnymi placówkami, organizacjami i władzami samorządowymi. 

Podczas spotkania omówiono również zagadnienia dotyczące znanego programu Unii Europejskiej  Erasmus+ w obszarze mobilności edukacyjnej młodzieży. Program umożliwia studentom odbycie wspólnych studiów magisterskich poza granicami kraju, a także korzystanie (w trakcie nauki w innym kraju) z nisko oprocentowanych pożyczek, wspomagających rozwój kompetencji zawodowych i językowych.

Zwrócono również uwagę na Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego, które  skierowane są do osób młodych w wieku 15-29 lat.  Dwa projekty: „Pożyczki na kształcenie” i  „Ogólnopolski Program Edukacji Narodowej” dotyczą możliwości uzyskania środków w formie pożyczki, które  można przeznaczyć na sfinansowanie wybranej formy kształcenia (kursów, szkoleń, studiów podyplomowych).

Omówiono także możliwości pozyskania środków z projektów dotyczących uzyskania dofinansowania na założenie własnej działalności gospodarczej (szczególnie dla ludzi młodych i rozpoczynających prowadzenia działalności), przy których niezbędnym elementem  jest przygotowanie biznes planu. Przedstawiono kryteria, jakie należy wziąć pod uwagę przy jego tworzeniu, elementy jakie powinien taki plan  zawierać, podstawowe zasady planowania, jakie powinny zostać uwzględnione przy jego realizacji. 

Na zakończenie spotkania wskazano, iż warto skorzystać ze wsparcia udzielanego we wszystkich Punktach Informacyjnych Funduszy Unijnych, w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących realizowanych Projektów, zasad jakie należy spełnić, by móc z nich skorzystać oraz zakresu wsparcia jakie fundusze europejskie oferują. 

 

Wróć