Technik Szeroko-pasmowej komunikacji elektronicznej

05.03.2021

 

Dołącz do nas
i przygotuj się do jednego
z ZAWODÓW PRZYSZŁOŚCI!!!

 

 

We współczesnym świecie z każdym dniem rośnie zapotrzebowanie na  szybki  i  efektywny  przesył  informacji, a co za tym idzie na przepustowość łączy, które ten przesył zapewniają. Ten kierunek to odpowiedź na potrzeby firm telekomunikacyjnych, gdzie osoby z takim wykształceniem są poszukiwane. Zapotrzebowanie na pracowników, przede wszystkim do działów IT i osób ze znajomością sieci szerokopasmowych, będzie stale rosnąć. Obecny postęp technologiczny to ogromna szansa na karierę dla tych, dla których pasją są nowinki techniczne.

 

Jeśli szukasz zawodu, który pozwoli Ci:

•   rozwijać swoje zainteresowania z zakresu elektroniki oraz informatyki,
•   poznać tajniki nowoczesnej techniki i technologii światłowodowej,
•   znaleźć zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się branży, to już teraz rozpocznij proces rekrutacyjny.

 

Chcesz zostać technikiem szerokopasmowej komunikacji elektronicznej?

Zawód ten skierowany jest do osób charakteryzujących się otwartością, wyobraźnią, zdolnością do ciągłego kształcenia i doskonalenia się. Cele kształcenia to przygotowanie aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika. Stawiamy na solidne  wykształcenie ogólne, lecz w szczególności zawodowe,  które pozwoli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Obecne warunki gospodarki rynkowej powodują niedobór osób wykształconych w tym obszarze. Umiejętności, które uczeń zdobędzie na zajęciach, mają więc realną wartość w jego dalszej karierze.

Kierunek został stworzony we współpracy z Telewizją Kablową CHOPIN,  która jest cenionym dostawcą Internetu stacjonarnego, cyfrowej telewizji kablowej oraz usług telefonicznych. Dzięki najwyższej jakości pracy jest obecnie liderem na lokalnym rynku operatorów kablowych. Uczniowie kształcący się na kierunku technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, mają zagwarantowaną możliwość podjęcia praktyk zawodowych w działach Telewizji Kablowej CHOPIN. Praktyki te dadzą realny wgląd w zadania, jakie stawiane będą przed osobami pracującymi w tym zawodzie. Jest to niepowtarzalna możliwość poszerzania swoich kompetencji zawodowych oraz okazja do nauki od osób doświadczonych i kompetentnych poza salą lekcyjną.
Współpraca z cenioną na rynku firmą to wartość dodana, która będzie Twoją zaletą w późniejszym życiorysie.

Osoby, które ukończą tę specjalność, znajdą zatrudnienie u operatorów systemów telewizji kablowej, satelitarnej i naziemnej oraz dostawców Internetu (np. TELPOL,  UPC,  NC+,  CYFROWY  POLSAT,  NETIA,  VECTRA,  ASTER, ORANGE, PLUS, PLAY, itp.), a także mogą  uczestniczyć  w  produkcji  sprzętu  stosowanego w sieciach szerokopasmowych.

Telewizja Kablowa CHOPIN, jako partner wspierający ten kierunek kształcenia, jest w stanie zapewnić miejsca pracy wybranym absolwentom.  Daje to  możliwość  rozwoju  osobistego  i  perspektywę zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się firmie.

 

Do typowych prac technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej należy:

•   montowanie, przeprowadzanie konserwacji oraz eksploatowanie urządzeń wchodzących w skład systemów
    odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych z wykorzystaniem narzędzi instalatorskich;

•   wyznaczanie trasy kabli zgodnie z dokumentacją lub samodzielnie z dostosowaniem do lokalnych
    warunków, wykonywanie montażu kabli i urządzeń oraz wykonywanie podłączenia urządzeń transmisyjnych;

•   sprawdzanie poprawności połączeń i uruchamianie instalacji;

•   montowanie i uruchamianie urządzeń odbiorczych i abonenckich oraz ich konfigurowanie;

•   instalowanie urządzeń zasilających i zabezpieczających dla mediów transmisyjnych;

•   ocenianie jakości montażu instalacji na podstawie przeprowadzonej diagnostyki pracy i pomiarów instalacji
    i urządzeń;

•   wykonywanie okresowych przeglądów instalacji systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej
    oraz sieci kablowych oraz wykonywanie regulacji parametrów instalacji;

•   wykonywanie pomiarów parametrów sieci oraz analizowanie parametrów łącza transmisji danych;

•   określanie rodzaju i zakresu naprawy instalacji i urządzeń;

•   rozpoznawanie i lokalizowanie uszkodzeń sieci oraz organizowanie prac konserwacyjnych
    i naprawczych sieci;

•   przeprowadzanie napraw systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;

•   administrowanie sieciami wchodzącymi w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej
    oraz sieci kablowych, w tym: konfigurowanie sieci zgodnie z dokumentacją techniczną, regulowanie
    parametrów
urządzeń sieciowych oraz monitorowanie działania sieci za pomocą standardowych testów;

•   przestrzeganie zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;

•   sporządzanie dokumentacji technicznej systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci
    kablowych oraz dokumentacji z wykonywanych prac;

•   rozwijanie własnych kompetencji zawodowych oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu nowych technologii
    teleinformatycznych;

•   przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie
    przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

 

 

 

Nauka w technikum trwa 5 lat.  Absolwent technikum uzyskuje:

•  ŚWIADECTWO MATURALNE –  po zdaniu egzaminu maturalnego, które umożliwi kontynuację nauki
                                               na wyższych uczelniach [sesja egzaminacyjna: V/VI 2026 r.]

•  DYPLOM TECHNIKA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ – po zdaniu dwóch kwalifikacji tj.:

                       Kwalifikacja 1.   INF.05.  Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji
                                                            satelitarnej, kablowej i naziemnej  [sesja egzaminacyjna: VI/VII 2025 r.]
                       Kwalifikacja 2.   INF.06.  Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych
                                                            pozabudynkowych [sesja egzaminacyjnej I/II 2026 r.]

 

 

 

 

Wróć