Technik Urządzeń dźwigowych

05.03.2021

Czy wiesz, że największy dźwig w Polsce może wznieść ciężar 23 ton na wysokość ponad 190 metrów, a jego udźwig całkowity to aż 750 ton?

Czy wiesz, że najszybsza winda w Polsce rozwija prędkość ponad 25 km/h?

Czy zdajesz sobie sprawę, że obecnie mamy w Polsce ponad 106 tysięcy pracujących dźwigów, które ktoś musi obsługiwać i konserwować?

Sprzęt dźwigowy jest w większości firm i miejsc publicznych. Pewnie nie myślisz o tym, kiedy wchodzisz do windy czy korzystasz z ruchomych schodów w galerii handlowej.

 

Jeśli chcesz zostać technikiem urządzeń dźwigowych musisz wiedzieć, że:

Sprawność sprzętu dźwigowego wpływa bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo.
Urządzenia dźwigowe to połączenie urządzeń mechanicznych, hydraulicznych i układów elektronicznych.
Nauka tego zawodu wymaga odpowiedzialności i zainteresowań technicznych.
Będziesz miał szansę zdobyć dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie w czasie praktyk zawodowych w renomowanych firmach i biorąc udział w zagranicznych stażach zawodowych w ramach programu ERASMUS+ oraz w  stażach w ramach projektu unijnego 3.3.1.

Pamiętaj, zostając technikiem urządzeń dźwigowych pracy dla Ciebie nie zabraknie!!! :)

Czym się zajmuje technik urządzeń dźwigowych:

Przeprowadza naprawy, przeglądy i konserwacje stacjonarnych i mobilnych urządzeń dźwigowych, wykorzystując instrukcje obsługi, dokumentacje techniczne, narzędzia, przyrządy diagnostyczne.

 

Jakie ma zadania zawodowe:

•   przyjmuje zlecenia napraw, przeglądów, konserwacji urządzeń dźwigowych;
•   planuje i wykonuje czynności kontrolne, przeglądy techniczne i ocenia stan techniczny
     urządzeń dźwigowych; 

•   wykonuje naprawy bieżące średnich i głównych maszyn i urządzeń dźwigowych;
•   demontuje części maszyn urządzeń dźwigowych w celu weryfikacji stopnia zużycia;
•   regeneruje części maszyn i urządzeń dźwigowych;
•   konserwuje i zabezpiecza antykorozyjnie maszyny i urządzenia dźwigowe oraz wymienia płyny
     eksploatacyjne z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;

•   reguluje zespoły sterownicze urządzeń dźwigowych;
•   sporządza dokumentacje techniczną wykonywanych napraw;
•   sprawdza poprawności działania maszyn i urządzeń dźwigowych;
•   instruuje użytkowników o zasadach poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń dźwigowych;
•   rozlicza wykonanie usług.

 

Przykładowe możliwości zatrudnienia:

•   praca na stanowiskach inspektorów dozoru technicznego;
•   praca w zakładach pracy na stanowiskach montażu urządzeń dźwigowych;
•   praca w zakładach naprawczych urządzenia dźwigowe;
•   praca w biurach konstrukcyjnych urządzeń dźwigowych;
•   prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie urządzeń dźwigowych.

 

Cechy psychiczne i uzdolnienia przydatne w zawodzie:
 


•   dobry wzrok i słuch
•   dokładność
•   uzdolnienia techniczne
•   zdolność do koncentracji i podzielność uwagi
•   odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi
 

 

Nauka w technikum trwa 5 lat.  Absolwent technikum uzyskuje:

 

•   ŚWIADECTWO MATURALNE       –  po zdaniu egzaminu maturalnego, które umożliwi kontynuację nauki
                                                      na wyższych uczelniach [sesja egzaminacyjna: V/VI 2026 r.]

•   DYPLOM TECHNIKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH –  po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji tj.:
               Kwalifikacja 1.  ELE.08.     Montaż urządzeń dźwigowych [sesja egzaminacyjna: VI/VII 2025 r.]
               Kwalifikacja 2.  ELE.09.     Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych
                                                              [sesja egzaminacyjna I/II 2026 r.]

 

Obejrzyj filmy  o zawodzie

     KOCHAM  DŹWIGI
                                             
    

                  

 

 

Wróć