POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z PKP INTERCITY S.A.

08.05.2023

22 kwietnia br. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatowym Zespołem  Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie reprezentowanym przez:  
-  Pana Jacka Tomczaka  - Dyrektora Szkoły
a Przedsiębiorstwem  „PKP Intercity” S.A. reprezentowanym przez:
- Panią Ewą Boguszewską -  Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w PKP Intercity S.A. Centrala,
- Pana Zbigniewa Rączkowskiego – Dyrektora „PKP Intertcity” S.A. Zakład Północny w Gdyni.

Partnerzy będą współpracować w zakresie kształcenia młodzieży na kierunkach związanych bezpośrednio i pośrednio z transportem tj. technik elektryk, elektryk, technik automatyk, technik elektronik. Współpraca pozwoli zaktywizować młodzież do doskonalenia umiejętności i rozwoju pasji oraz wpłynie na lepsze przygotowanie uczniów do podjęcia pracy.

W ramach współpracy PKP Intercity będzie prowadzić program stypendialny skierowany do uczniów wybranych kierunków. Uczniowie wybranych kierunków będą mogli odbywać praktyki zawodowe w Zakładzie Północnym PKP Intercity.

Ponadto dla uczniów będą prowadzone zajęcia teoretyczne zgodne z programem nauczania na terenie Zakładu lub w szkole przez doświadczonych pracowników PKP Intercity, będących często absolwentami szkoły.

Dzięki współpracy z PKP Intercity, uczniowie będą mogli odbywać wycieczki zawodowe, zarówno do wybranych Zakładów,  jak i Centrali PKP Intercity w Warszawie.

PKP Intercity będzie wspierać szkołę w organizacji konkursów o tematyce zawodowej.

 

Wróć