POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z REGIONALNYM CENTRUM INFORMATYKI GDYNIA

23.03.2023

W dniu 17 marca br. w siedzibie Szkoły odbyło się trójstronne spotkanie, podczas którego oficjalnie  podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, jego organem prowadzącym a  Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia,  mając na uwadze m.in.  potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży oraz kształcenia wyspecjalizowanych kadr z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Regionalne Centrum Informatyki Gdynia oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie będą współpracować ze sobą w celu podniesienia poziomu odporności na cyberzagrożenia, zwiększenia poziomu ochrony informacji w sektorze publicznym, militarnym, prywatnym, promowania wiedzy i dobrych praktyk umożliwiającym obywatelom lepszą ochronę informacji.

Regionalne Centrum Informatyki Gdynia (RCI)  będzie wspierać Szkołę w edukacji uczniów klas technik programista i technik informatyk m.in. przez  możliwość realizacji praktyk zawodowych, prowadzenia zajęć w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, czy przedsięwzięć o charakterze projektów edukacyjnych. Podczas praktyk zawodowych uczniowie zapoznają się ze służbą wojskową w korpusach osobowych łączności i informatyki oraz kryptologii i cyberbezpieczeństwa.

Uczniowie PZS nr 2 w Wejherowie dzięki  współpracy z RCI będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni i  zdobyć kwalifikacje przygotowujące do pracy na stanowiskach w obszarach związanych z rozwojem Information Technology (IT).

Porozumienie zostało podpisane przez Starostę Powiatu Wejherowskiego Panią dr Gabrielę Lisius, Dyrektora Szkoły Pana mgr. inż. Jacka Tomczaka oraz cz. p.o. Komendanta Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia kmdr. Sławomira Woźniaka.

  

Wróć