Szkolny konkurs literacki

24.02.2021

Szkolny konkurs literacki
Tęsknota za…

Cele konkursu:
1. Rozwijanie wyobraźni twórczej.
2. Budzenie wrażliwości poetyckiej oraz wiary we własne siły i umiejętności. 
3. Popularyzacja twórczości literackiej uczniów.

Tematyka konkursu: 
Tematem konkursu jest poetyckie wyrażenie w formie wiersza lub opowiadania swojej tęsknoty za tym, czego brakuje nam obecnie z życia sprzed pandemii.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma zasięg szkolny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jeden wiersz lub opowiadanie napisane samodzielnie.
3. Wiersz powinien być napisany komputerowo, dowolnym stylem (preferowana czcionka 12).
4. Tekst wiersza w formie drukowanej powinien mieścić się na 1 stronie formatu A4.
5. Preferowane opowiadanie (napisane czcionką 12) o objętości 250 słów.
6. Treść pracy nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich.
7. Termin składania zgłoszeń konkursowych: do dnia 21 marca 2021 r.
8. Wiersz lub opowiadanie należy wysłać na adres mailowy: biblioteka@wejherowo-elektryk.pl
9. W temacie wiadomości proszę napisać: Szkolny konkurs literacki, imię i nazwisko, klasa.
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na opublikowanie pracy na stronie szkoły i ekspozycję w holu szkolnym.

Ogłoszenie wyników konkursu:
1. Prace oceni Zespół nauczycieli języka polskiego i biblioteki.
2. Ogłoszenie wyników: 31 marca 2021 r.
3. Przewidywane są nagrody książkowe za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. 
4. Uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie otrzymają pozytywną ocenę z j. polskiego oraz uwagę pozytywną.

Wróć