POROZUMIENIE Z AKADEMIĄ MARYNARKI WOJENNEJ

22.11.2022

W dniu 21 listopada 2022 roku, pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, reprezentowaną przez: Rektora-Komendanta kontradmirała prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, a Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie,  reprezentowanym przez Dyrektora – mgr. inż. Jacka Tomczaka zostało zawarte porozumienie dotyczące wspólnego działania na rzecz podwyższania kompetencji uczniów PZS nr 2 w Wejherowie w zakresie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących informatyki, elektroniki, elektrotechniki, automatyki i robotyki oraz programowania.

W ramach porozumienia Akademia między innymi zapewni możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów PZS nr 2 w Wejherowie  w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz obejmie patronatem klasy związane tematycznie z kierunkami studiów prowadzonymi przez Akademię.

Uczniowie PZS nr 2 w Wejherowie mogą podjąć w przyszłości studia na kierunkach technicznych, w szczególności na Wydziale Mechaniczno - Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej.

W spotkaniu w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ponadto uczestniczyli  Prodziekan ds. kształcenia i studenckich Wydziału Mechaniczno  - Elektrycznego - dr Agata Załęska – Fornal, Kierownik Katedry Informatyki profesor uczelni - kmdr dr hab. inż. Andrzej Żak oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego PZS nr 2 w Wejherowie - mgr Katarzyna Konieczna.

Wróć