"Elektryk" bierze udział w I Kongresie Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo

17.11.2022

W związku z przystąpieniem szkoły do projektu "Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo" pani Ewa Matusiak reprezentowała naszą społeczność szkolną na I Kongresie Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo. Kongres Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo był pierwszą okazją, by realnie spotkać się w społeczności nowoczesnych szkół, które podejmują działania mające na celu zadbanie o dobre relacje w szkole oraz dobrostan psychiczny zarówno uczniów jak i nauczycieli.

Podczas dwóch dni wykładów i warsztatów rozmawialiśmy o tym:

 • Jak budować i wzmacniać więzi w społecznościach szkolnych?
 • Czym jest i jak powinna wyglądać pierwsza pomoc psychologiczna w szkole oraz jaka jest rola psychologa w szkole?
 • Jakie są najważniejsze problemy uczniów i w jaki sposób na nie odpowiadać? Problem depresji, samotności życiowej, niskiego poziomu odporności psychicznej
 • Czym jest interwencja kryzysowa w szkole i kto powinien jej dokonywać?
 • Jak oceniane są przez uczniów i nauczycieli relacje szkolne?
 • Czy polska szkoła jest przestrzenią uznania czy przemocy i dyskryminacji?
 • W jaki sposób budować w szkole zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli?
 • W jaki sposób środowisko szkolne może odpowiadać na różnorodność społeczną, w tym międzykulturową?
 • W jaki sposób podejmować zagadnienia partycypacji uczniów i rodziców?
 • Co możemy zrobić, aby być w szkole dla siebie wsparciem?
 • Partycypacja uczniów i rodziców w kształtowaniu środowiska szkolnego – mity czy realne możliwości?

Przyjrzeliśmy się wyzwaniom przed którymi stają dziś społeczności szkolne, zostaliśmy zainspirowani do znajdowania dobrych rozwiązań oraz uczyliśmy się praktykować nowe umiejętności, by wrócić do swoich szkół z praktyczną wiedzą i gotowymi pomysłami na tworzenie zdrowej, nowoczesnej szkoły i edukacji. Podczas Kongresu zostały podsumowane również najważniejsze wnioski płynące z badań prowadzonych wśród uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 pt. „Ocena jakości relacji szkolnych”.

Ideą projektu SOC jest łączenie szkół, dla których zachowanie równowagi między światem cyfrowym i analogowym jest ważną wartością oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami i innymi instytucjami. Zdajemy sobie sprawę, ze wzywania przed którymi stoją współczesne szkoły drzemią zarówno w wymiarze on-line jak i off-line i dotyczą zagadnień znacznie szerszych niż internet.  Chcemy podnosić świadomość o bezpiecznym i higienicznym korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych, wspierać szkoły w procesie tworzenia szkolnej przestrzeni relacji oraz bogatej alternatywy dla świata cyfrowego oraz promować inicjatywy podkreślające ważność relacji osobistych w świecie cyfrowym.

  

   

Wróć