Powiatowy Urząd Pracy – promocja zatrudnienia i instrumenty rynku pracy

01.03.2021

Młodzież klasy 4dT i 4efT dnia 24.02.2021 r. uczestniczyła w spotkaniu online z pracownikiem  Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie Panią Małgorzatą Kasprzyk.

Na początku spotkania Prowadząca omówiła rynek pracy w ujęciu statystycznym. Przekazała informacje dotyczące zatrudnienia, osób bezrobotnych, stopy bezrobocia,  ze szczególnym zwróceniem uwagi na  województwo pomorskie  i powiat wejherowski. Następnie Pani Kasprzyk  przedstawiła główne zadania realizowane przez Urząd Pracy w zakresie polityki rynku. Wskazała, iż  PUP to instytucja zajmująca się aktywizacją lokalnego rynku pracy, która z jednej strony udziela pomocy  bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a z drugiej pomaga pracodawcom w pozyskiwaniu przyszłych  pracowników. Pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, bony, środki na podjęcie działalności gospodarczej - to instrumenty, którymi dysponuje  jednostka.

W trakcie spotkania Pani Kasprzyk obszerniej omówiła zasady rejestracji osób bezrobotnych oraz formy wsparcia, z jakich mogą skorzystać - szczególnie ludzie młodzi. Przedstawiła możliwości  pozyskania  funduszy przeznaczonych na podjęcie działalności gospodarczej. Wskazała, jakie wymogi należy spełnić, aby ubiegać się o tego rodzaju wsparcie.

Prowadząca spotkanie zwróciła również uwagę, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, osobom kończącym szkołę, wcześniej nie pracującym, nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych,  tłumacząc równocześnie, jakie warunki należy spełnić do jego uzyskania. Pani Małgorzata Kasprzyk podczas spotkania podkreśliła, iż szansą na zatrudnienie może okazać się staż zawodowy, udział w organizowanych kursach, szkoleniach, czy też w momencie poszukania oferty pracy, skorzystanie
z bonu na zasiedlenie.

Spotkanie miało na celu wskazanie instrumentów rynku pracy, z których mogą korzystać ludzie młodzi, wchodzący na rynek pracy, jakie są ich prawa, obowiązki, ale również  jakie warunki muszą spełnić, by móc ze wsparcia skorzystać.

   

Wróć