DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNERU - 2022

02.05.2022

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2022 – podsumowanie działań w ramach projektu.

Podobnie jak w ubiegłym roku wejherowski „Elektryk” włączył się do akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu 2022”.
Jej organizatorami (od 2005 roku) są NASK - Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS), tworzące Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Partnerem głównym wydarzenia jest Fundacja Orange.

W ramach realizacji Projektu od 8 lutego do 28 marca br. w Szkole były organizowane działania promujące bezpieczeństwo
w Sieci oraz kształtujące wiedzę i kompetencje uczniów w zakresie korzystania z zasobów internetowych w sposób świadomy
i bezpieczny, zarówno dla siebie jak i innych użytkowników. 

Organizację działań koordynował zespół nauczycieli specjalistów, w ścisłej współpracy z nauczycielami przedmiotów informatycznych oraz języka polskiego.

Działania rozpoczęły się od promowania DNIA OFFLINE, którego głównym przesłaniem było przekonanie uczniów do wybrania aktywności offline po zakończeniu zdalnych lekcji. Psycholog szkolny przygotował listę aktywności, przedstawił propozycje działań, które można podjąć zamiast bezustannego korzystania ze smartfonów i komputerów.
Samorząd Uczniowski wypromował całą akcję w Internecie. 

Szkolni specjaliści ogłosili konkurs na najciekawsze hasła promujące bezpieczne i kulturalne korzystanie z Internetu. W konkursie wzięła udział młodzież z trzech klas: 1aT, 1fT i 2hT. Wyniki ich prac zostały zaprezentowane w formie wystawy na szkolnym holu. Zwyciężyła klasa 1aT, która wymyśliła największą liczbę haseł promujących bezpieczeństwo w Internecie, a wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie nagrody ufundowane ze środków Rady Rodziców.

W czasie trwania Projektu wychowawcy klas pierwszych, drugich i trzecich przeprowadzili zajęcia dotyczące hejtu i przemocy w Sieci. Omówili problemy mowy nienawiści w Necie oraz - dzięki ćwiczeniom opartym o fikcyjnego kosmitę Xorg z planety Xenovia - pokazali czym jest hejt i jak może być tragiczny w skutkach.

W dniu kończącym akcję DBI 2022, w ramach ElektrykTalks, uczniowie klas 2gT, 1bT oraz 1dT wysłuchali wykładu pt. „Zagrożenia sieciowe i metody ich neutralizacji”. Ta, niezwykle interesująco i ciekawie poprowadzona przez informatyka pana Witolda Gesse prelekcja, uzmysłowiła młodzieży różne niebezpieczeństwa i zagrożenia, jakie może sprowadzić na użytkownika nieświadome lub nieodpowiedzialne korzystanie z narzędzi internetowych.

Tego samego dnia pani psycholog Marta Górska-Szczotkowska przeprowadziła mini wykład dotyczący wpływu socialmediów na zdrowie psychiczne młodzieży. Uczniowie z klas 1dT, 2dT oraz 2eT zostali zapoznani z wynikami badań naukowych z zakresu psychologii, dotyczących użytkowania portali społecznościowych, wpływu socialmediów na generowanie potrzeb, wartości a nawet chorób, w tym depresji i zaburzeń lękowych. Dowiedzieli się czym jest „fomo” i jak być bardziej „jomo”, oraz dlaczego pokolenie Z powoli rezygnuje z użytkowania takich portali. 

Zakończeniem obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu 2022” w „Elektryku” była uroczysta, poważna i profesjonalna debata oksfordzka, zorganizowana przez dwie panie nauczycielki: Sylwię Pawłowską i Aleksandrę Wesołowską. Debata była tak spektakularnym wydarzeniem w życiu Szkoły, że sprawozdaniu z jej przebiegu poświęcimy osobny artykuł.

 

Wróć